Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Kun kotoutuja on kuuro, tavanomainen kotoutumisen edistäminen ei riitä

Julkaisupäivä 2.10.2020 14.27 Blogit

Joskus kuntaan saattaa saapua kuuro maahanmuuttanut, turvapaikanhakija tai kiintiöpakolainen. Tavanomaisiin kotoutumisen edistämisen käytäntöihin pitää silloin lisätä muutamia asioita. On tärkeää, että myös kuuro tulee kohdelluksi yhdenvertaisesti. Hänellä on oikeus saada maassamme samat palvelut kuin muut maahanmuuttaneet. Hänen tulee saada tieto oikeuksistaan hänelle saavutettavalla tavalla esimerkiksi turvapaikanhakuprosessissa.

Kuuron maahanmuuttaneen on opeteltava kaksi kieltä

Ensinnäkin on muistettava, että maahan tullessaan kuuron täytyy opetella kaksi maamme kieltä voidakseen toimia: kirjoitettu suomi ja suomalainen viittomakieli. Kirjoitettua suomea tarvitaan kaikkeen viralliseen asiointiin. Kun kuuro saapuu maahan, hän ei osaa myöskään suomalaista viittomakieltä, vaan oman maansa viitottua kieltä.

Maahan tullut kuuro voi olla myös käytännössä kieletön, jos hänen lähtömaassaan vammaisuuteen liittyy paljon ennakkoluuloja. Silloin kuuro ei välttämättä ole käynyt koskaan koulua, eikä ole voinut oppia maansa kirjoitettua eikä viitottua kieltä. Tällöin tavanomaiset keinot kommunikoida hänen kanssaan eivät toimi.

Apuvälineet, tulkkaus ja viittomakielinen kotoutumiskoulutus tukevat kuuroa maahanmuuttanutta

Kuuro maahanmuuttanut tarvitsee apuvälineet kotiinsa. Näitä ovat muun muassa vilkkuvalolla toimivat ovikello ja palohälytin. Kaikki kuurot eivät hyödy kuulolaitteista tai sisäkorvaistutteista, mutta asia on hyvä selvittää yksilöllisesti kuulontutkimuksella.

Lain vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (133/2010) perusteella tulkkauspalvelu on tarjolla sellaiselle maahanmuuttaneelle, jolla on jo kotikunta Suomessa ja käytössään toimiva kommunikointimuoto. Tätä Kelan tarjoamaa tulkkauspalvelua ei siis voi käyttää ihan heti, vaan jonkun muun viranomaisen täytyy toimia tulkkauksen maksajana. Kun maahanmuuttanut ei vielä osaa suomalaista viittomakieltä riittävässä määrin, hän saattaa hyötyä tulkkiparista, jossa toinen viittomakielen tulkki on kuuleva ja toinen kuuro. Kuuleva tulkki kääntää puhutun suomen ja suomalaisen viittomakielen välillä ja kuuro tulkki kääntää siitä niin sanotulle kansainväliselle viittomiselle. Kansainvälinen viittominen ei ole itsenäinen kieli vaan eri viittomakielten yhteisiä piirteitä hyödyntävä, esperantoon verrattavissa oleva kommunikointitapa.

Viittomakielistä kotoutumiskoulutusta on tarjolla vain Kuurojen Kansanopistossa Helsingissä. Kuuron tukena voidaan käyttää myös Kuurojen Liitto ry:n aluetyöntekijäverkostoa. Sekä kansanopiston että aluetyöntekijöiden yhteystiedot ovat löydettävissä liiton kotisivuilta www.kuurojenliitto.fi.

Marika Rönnberg, erityisasiantuntija, Kuurojen Liitto ry