Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Maahan äskettäin muuttaneet paikkaavat kausityöntekijäpulaa

Julkaisupäivä 14.8.2020 9.47 Blogit

Mansikkalaatikoita Vuoden 2020 kevät on ollut muutosten ja epävarmuuden aikaa yksilöiden elämässä, yrityksissä ja työmarkkinoilla. Yksi epävarmuutta aiheuttanut tieto tuli huhtikuussa: koronaepidemian takia tulevana kesänä ei saataisikaan kausityövoimaa ulkomailta. Muutoksissa on aina monta puolta. Tässä oli oiva tilaisuus saada Suomeen muuttaneille ensimmäinen työpaikka. Kesätyön saaminen on vaikeaa kenelle tahansa, mutta kotoutumispolun alkutaipaleella se on erityisen haasteellista.

Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) hallinnoiman Pakolaistaustainen ohjaus -hankkeen tavoite on nopeuttaa maahan muuttaneiden työllistymispolkuja. Hankkeen asiantuntija ryhtyi rekrytoimaan vasta maahan muuttaneita, jotka olivat kesätauolla kotoutumiskoulutuksesta. Syntyi ajatus siitä, että saman kielisten ryhmän voisi rekrytoida kausityöhön. Työnantaja innostui ajatuksesta, sillä se helpottaisi muun muassa kuljetusten järjestämistä sekä työhön opastamista.

Kausityövalmennus kesti viikon

Hämeen ELY-keskus järjesti kausityöntekijöille viikon kestävän kausityövalmennuksen. Valmennuksessa laadittiin myös työsopimukset, jolloin paikalla oli tulkki. Valmennuksessa käytiin läpi muun muassa sitä, miten lyhytaikainen työ vaikuttaa työttömyysetuuteen ja muihin tukiin. Lisäksi kerrottiin marjatilan toiminnasta, marjanpoimintatekniikasta ja ergonomiasta.  Työ on urakkatyötä, joten valmennuksessa työntekijät saivat hyödyllistä tietoa siitä, mitä urakkatyö tarkoittaa ja miten voi päästä mahdollisimman hyviin urakkapalkkoihin.

Valmennus antoi varmasti hyödyllisiä valmiuksia myös tuleviin työsuhteisiin: Työntekijä oppii toimimaan itsenäisesti ennen työsuhteen alkamista esimerkiksi hankkiakseen verokortin. Lisäksi työelämätaidot karttuvat. Lisäarvoa valmennukseen toi yksilöllinen ohjaus.

Ennen työn alkamista tehtiin myös eri tahojen kanssa tiivistä yhteistyötä. Esimerkiksi Kelan kanssa yhteistyö toimi erittäin hyvin ja ryhmälle järjestettiin samanaikainen vastaanotto.  

Mansikkatilalle työllistyttiin kotoutumisen alkuvaiheessa

Tänä vuonna hollolalaiselle mansikkatilalle palkattiin eritrealaisia mansikanpoimijoita. Suurin osa heistä on vasta muutama vuosi sitten Suomeen muuttaneita. He ovat siis vielä kotoutumisen alkuvaiheessa. Tilan yrittäjä kiitteli kuitenkin palkkaamiensa mansikanpoimijoiden suomen kielen taitoa: kielitaito on yllättävän hyvä, vaikka suomen kielen opiskelu on monella heistä vielä kesken.

Yrittäjä kertoi olevansa tyytyväinen uusiin mansikanpoimijoihin. Poimijat ovat olleet nopeita oppimaan ja motivoituneita työntekijöitä.  Yrittäjän mukaan mansikkapellolla ei ole aikaisemmin ollut työntekijöitä, jotka aloittavat työt pellolla jo klo 3 aamulla. Pieniä virheitä sattui aluksi, mutta ne saatiin hyvin korjattua. Yksi työntekijöistä toimi yhteyshenkilönä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Yhteyshenkilöstä oli erittäin paljon apua asioiden sopimisessa ja selvittämisessä etenkin silloin, kun työnantaja ei kiireessä ehtinyt kommunikoimaan kaikkien työntekijöiden kanssa.

Toivottavasti myös tulevina vuosina Suomessa jo asuvat maahan muuttaneet voivat osallistua enenevässä määrin kausityöurakkaan. Työnantajien peräänkuuluttamaa osaamista voitaisiin ehkä jatkossakin paikata kausityövalmennuksella.

Outi Grossett, asiantuntija, Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke, Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto                                                 

Lisätietoja:

Kausitöitä.fi

Kausityö Maahanmuuttoviraston sivuilla