Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Maahan muuttaneet naiset tekivät digiloikan – työnhakuryhmät siirtyivät verkkoon

Julkaisupäivä 23.4.2020 11.08 Blogit

Zainab Al-Ali, Suhuur Musse ja Marina RinasMitä tapahtui, kun kesken lähiopetuksen siirryttiin yllättäen verkko-opetukseen? Tarvittiin sopivien välineiden testausta, lähtötason kartoitusta ja lukujärjestyksen sisältöjen muokkausta sopivaksi etäopintoihin. Lopputuloksena saatiin onnistumisia ja parempia digivalmiuksia.

Vuonna 2019 käynnistyneen Women to Work -hankkeen maahan muuttaneiden naisten työnhaun ryhmät siirtyivät maaliskuun puolivälissä lähiopetuksen jälkeen verkko-opetukseen. Kaikki asiakkaat tavoitettiin puhelimitse ja heidät opastettiin jatkamaan ryhmätoimintaa verkkoympäristössä.

Lähtötaso vaikutti opetuksen sisältöön

Ohjaajille alun tuomia haasteita etäopetukseen siirtymisessä olivat sopivien alustojen valitseminen ja lukujärjestyksen sisältöjen muokkaaminen etäopetukseen sopivaksi. Asiakkaiden digitaitojen lähtötason vaihtelevuus vaikutti sekin opetuksen sisältöön ja ryhmäkohtaiseen varioimiseen: yhdessä ryhmässä ryhdyttiin nopeasti luomaan sähköpostitilejä, opeteltiin lataamaan sovelluksia ja avaamaan linkkejä, kun taas toisessa ryhmässä lähdettiin tutustumaan Photo Collage Editoriin, Libraan ja Omakantaan.

Ryhmänohjaukseen sovelluksista toimivimmiksi ovat osoittautuneet, sähköposti, Skype, Google Meet, Zoom ja Teams. Koulutus- ja työnhakua ohjataan Teams-alustalla, hakemusten tekemistä puolestaan yksilöllisesti. Kotitehtävät kulkevat sähköpostitse.

Osallistujien ja ohjaajien tunnelmia etäopetuksesta

Haasteiden lisäksi osallistujat ovat kertoneet etäopetuksen tuomista hyödyistä: aikaa itseopiskeluun jää enemmän ja digitaidot ovat parantuneet, kuten eräs asiakas kertoo: ”Olen oppinut itse etsimään internetistä tietoa, kun aikaisemmin olin muiden avun varassa.”

Somalinkielisen ryhmän ohjaaja kertoo myös asiakkaiden sinnikkyydestä ja halusta päästä eteenpäin: ”Asiakkaat ovat noin 30–60-vuotiaita. Ryhmään osallistuminen on vapaaehtoista, ja asiakkaat ovat muutamaa pudokasta lukuun ottamatta jatkaneet sinnikkäästi verkkoryhmissä. Laitan joka aamu ryhmäläisille viestin, ja kun puhelin piippaa, on aika siirtyä verkkoon! On tärkeää, että opiskelurytmi säilyy ja suunnitelmia tehdään niin, että jokainen pääsee omalla polullaan eteenpäin.”

Asiakkaat arvostavat saamaansa omakielistä ohjausta: moni aikaisemmin suomeksi opiskeltu asia on nyt vihdoin auennut, kun siihen on saanut selvennystä omalla kielellä. Ohjaajat pystyvät nyt auttamaan jokaista asiakasta yksilöllisesti eteenpäin.

Ryhmätoiminnan tavoitteet

Ryhmien kanssa keskitytään nyt digitaitojen parantamiseen, oleellisen tiedon jakamiseen, osaamisen harjoitteluun ja yksilöohjaukseen. Päätavoite on kuitenkin kaikilla sama: löytää koulutus- tai työpaikka ja oppia vielä lisää suomea!

Kahden kuukauden pituinen ryhmätoiminta on suunnattu somalin, arabian- ja venäjän-kielisille naisille, jotka etsivät omakielisen ohjaajan opastuksella uutta koulutus- tai työnhakupolkua. Jokaiselle tehdään myös jatkosuunnitelma. Yksi ryhmistä on tarpeen mukaan selkosuomenkielinen. Uudet ryhmät alkavat 4.5.2020.

Tiina Launonen, projektiassistentti, Women to Work -hanke

Kuvassa ryhmänohjaajat Zainab Al-Ali, Suhuur Musse ja Marina Rinas

Lisätietoja:

Women to Work -hanke kehittää palveluja arabian-, somalin- ja venäjänkielisten työnhakijoiden auttamiseksi kohti työelämää. Helsingin TYP:n aikuisten palvelujen koordinoimaa hanketta rahoittavat Helsingin kaupunki ja Euroopan Sosiaalirahasto.

Lisätietoja Women to Work -hankkeesta ja uusista ryhmistä: projektissuunnittelija Tanja Namrood puh. 09 310 70850, 040 148 3801.