Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Monikielisessä korona-arjessa Tampereella: monikanavainen digiaika ei ole arkea kaikille

Julkaisupäivä 8.10.2021 10.27 Blogit

Kristina Kemi Monikielisen neuvontapisteen Mainion puhelin kävi kuumana erityisesti pandemian alkuvaiheessa. Jopa suomenkieliset, Suomessa syntyneet oppivat soittamaan meille, kun huomasivat, että palvelu on nopeampaa! Tiedonjano on ollut kova. Puskaradio on monikielisten palveluneuvojien työssä edelleen merkittävä tiedotuskanava. 

Työntekijät osallistuivat myös monikieliseen jäljitys- ja informointityöhön oman työaikansa ulkopuolella, jalkautuivat ostoskeskukseen ja jakoivat monikielistä tietoa yhä harveneville walk-in-asiakkaille. Lisäksi Mainion tuella on järjestetty popUp rokotuksia ja monikielisiä rokotusinfoja paikallisiin kotoutumiskoulutuksiin. Helsingin mallin mukaisesti Tampereella jalkautui myös lokakuun alussa kaksi monikielistä neuvojaa jakamaan rokotetietoa ja purkamaan disinfomaatiota.

Aaltoileva tiedon tarve on ollut erilaista eri kieliryhmillä, ja sen organisointi on ollut työllistävää normaalin asiakastyön ohessa. Sekä työryhmän sisäinen että sote-alan ja viestinnän ammattilaisten kanssa tehty tiimityö on todettu kullan arvoiseksi. 

Olemme kohdanneet paljon erilaisia kysymyksiä: Millaiset ovat kansainvälisten opiskelijoiden oikeudet testaamiseen ja rokotukseen? Miten otetaan huomioon väliaikaisesti täällä olevat, muun kunnan asukkaat, testeistä ja mahdollisesti rokotuksista kieltäytyvät? Missä kanavissa tavoittaa persiankieliset, onko thainkieliselle yhteisölle lähetetty esitteitä, miten etenee neuvonnan yhteistyö venäjänkielisten järjestöjen kanssa? Miten nämä saadaan otettua huomioon tilastoissa, ohjeissa, tiedotuksessa? Onko muille matalan kynnyksen järjestöille toimitettu monikielistä materiaalia?

Hallinnon kannalta tiedotuksen tehostaminen monikieliseen ja -kanavaiseen suuntaan (mm. äänitiedostojen ja videoiden tuella) on ollut merkittävä antimme Tampereen kaupungin monikielisen koronaviestinnän työryhmässä. Lisäksi ylimääräiset käännökset, tarkistukset, kommentit ja tiedonhaku ovat työllistäneet ja kuormittaneet työryhmää. 

Huoli asiakkaista ulottuu etätyöhönkin

Etätyöhön siirtyminen ei ollut helppoa:  Asiakkaista on huoli. Maahanmuuttaneiden nostaminen esiin mediassa luo ikäviä mielikuvia. Yhden asiakkaan kotona kuumeileva tyttö huolettaa omavalmentajaa osaamiskeskuksen puolella. Saamme samasta talosta asiakkaalle nopeasti avun. Emme pysy 20 minuutin ihanneajassa, kun alamme avata realiteetteja viruksen leviämisestä, erikoissairaanhoidon kapasiteetista ja ehkäisevän työn yhteiskunnallisesta merkityksestä. 

Asiakas kerrallaan jatkamme työtä muun neuvonnan ohessa. Koitamme kohdata, olla läsnä sekä edistää yksilön ja yhteiskunnan etua samaan aikaan. Asiakkaan tyttö saa negatiivisen tuloksen ja asiakas varaa uuden ajan taloudenhoitoonsa liittyen ensiviikolle. Otamme velkaneuvonnan mukaan ja varaamme tavallista pidemmän ajan, jos keskustelua maskin käytöstä on syytä syventää edelleen.

Kansainvälisen osaamisen palvelut mukana koronatyössä

Tampereen uusi Kansainvälisen osaamisen palvelut -kokonaisuus yhdistää maahanmuuton asioinnin kaupunkiorganisaatiossa työllisyys- ja kasvupalveluiden alle. Samalla palvelualueella toimivat maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus, International House Tampere. Jälkimmäisen osana toimii myös monikielinen neuvonta Mainio 16 kielen repertuaarillaan. 

Kansainvälisen osaamisen palvelut on ollut mukana koronatyössä alusta alkaen: kehittänyt viestinnän saavutettavuutta, ideoinut kampanjoita bussinäytöistä Uuden-Seelannin mallin mukaisiin monikielisiin videokampanjoihin ja tiedottanut asiakkaitaan monin eri tavoin; suoraan ja epäsuorasti muun muassa hyödyntämällä sosiaalista mediaa. 

Kokonaisuuden kannalta koronaviestintä on toiminut Tampereella ja Pirkanmaalla hyvin. Iso osa maahanmuuttaneista vastaanottaa valtavirran viestit ongelmitta suomeksi tai englanninkielisenä. Muille kielille räätälöityä tietoa on saatu Tampereella liikkeelle melko runsaasti väkimäärään suhteutettuna. 

Tarvitaan konkreettista puhetta, esimerkkejä ja kuvia

Haasteita ovat olleet tilastofaktojen puute, suorien kielikohtaisten viestintäkanavien puuttuminen ja viestinnän tekstipainotus: heikommilla perustaidoilla varustetulle asiakaskunnalle on turha lähettää raskasta, abstraktiin faktatietoon painottuvaa printtimateriaalia (sähköisestä puhumattakaan), koska harjaantuneisuutta luetun tiedon merkitykseen ja soveltamiseen ei ole karttunut. 

Jos jo peruskoulun käynti on kotimaassa keskeytynyt alkuunsa, on painokas puhe kontaminaatiosta, koronavilkun eduista ja omaehtoisen karanteenin hyödystä turhaa. Tarvitaan konkreettista puhetta, käytännön esimerkkejä ja visuaalista tukea. Toistettavissa oleva äänimateriaali (esimerkiksi WhatsApp-ääniviestinä) tukee hyvin ydinviestiä.

Organisaation kannalta yhden palvelualustan suurin etu on siinä, että viestintä pysyy monipuolisena, saavutettavuus laajana ja tiedonkulku keskitettynä. Kaupunkikonsernin keskitetyssä, poikkihallinnollisessa koronaviestinnässä on säästetty kustannuksia, kun on voitu hyödyntää Kansainvälisen osaamisen palveluiden kielivalikoima ja -osaaminen. 

Tavoittamiseen ei ole olemassa vain yhtä tapaa tai kanavaa

Koska yhtä tapaa tai kanavaa maahanmuuttaneiden tavoittamiseen ei ole, pitää työtä tehdä pieninä puroina kohti isompaa tavoitetta. Monikanavainen digiaika ei ole ollut arkea kaikille. Vastaavaan poikkeustilanteeseen varautuminen on jatkossa helpompaa, mutta osittain haasteet pysyvät varmasti ennallaan: hienoinkaan kampanja ja uusimmat sosiaalisen median kanavat eivät tavoita kaikkia. 
Yhteisöjen tavoittamiseen tarvitaan paljon yhteistyötä. Monikielisen neuvonnan vanha motto, lainaus Nelson Mandelalta, pätee ehkä koronapandemian hoidossa enemmän kuin missään aiemmin kokemassamme.

Näiden sanojen mukaisesti jatkamme kotoutumista edistävää matalan kynnyksen työtämme osana kansainvälisen osaamisen palveluiden laaja-alaista, asiantuntevaa alustaa.

”Jos puhut ihmiselle kielellä, jota hän ymmärtää, se menee hänen päähänsä. Jos puhut hänen kanssaan hänen omalla kielellään, se menee hänen sydämeensä.” Nelson Mandela

Kristina Kemi, Tiimiesimies, projektipäällikkö, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut, Kansainvälisen osaamisen palvelut, Monikielinen neuvonta Mainio

Lue lisää aiheesta: 

Monikulttuurisuuden osaajista apua koronaviestintään

Video: Monikielinen koronarokotusviesti, 2021 (dreambroker.com)