Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Oppimisvaikeuksien tunnistamisen avulla tuki voidaan kohdistaa oikein

Julkaisupäivä 14.5.2020 23.24 Blogit

Aikuisten maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisen vaikeuksien tunnistaminen on haasteellista, sillä kieli, kulttuuri ja oppimisvalmiudet menevät monesti limittäin. Oppimisen haasteiden tunnistaminen ole myöskään yksiselitteistä. Monikulttuuristen opiskelijoiden määrä Suomessa kasvaa tasaisesti. Tämän myötä opiskelijoiden monimuotoisuus, samoin erilaiset oppimisen vaikeudet lisääntyvät oppilaitoksissa. 


Tamperelaisilla aikuisilla maahanmuuttajilla on ollut vuoden 2020 alusta asti mahdollisuus saada erityisopettajan kartoitus ajanvarauksella. Tampereen Osaamiskeskuksen tarjoamassa kartoitusmallissa on 10 vaihetta, joiden avulla voidaan tunnistaa oppimisen vaikeuksia aikuisilla maahanmuuttajilla.

Erityisopettajan kartoitusprosessi esitettynä aikanajanatyyppisesti kuvana

Alussa tärkeintä on tarkoituksenmukainen asiakasohjaus (1), kun opiskelijalla on huomattu haasteita oppimisessa. Riittävät taustatiedot (2) luovat pohjan kartoitukselle, jolloin erityisopettaja pystyy valmistautumaan kartoitukseen (3) esimerkiksi tulkin suhteen, ja sisällyttämään kartoitukseen oikeat materiaalit ja apuvälineet (4). Varsinainen arviointi (5) luo pohjan erityisopettajan pohdinnoille (6), joista seuraa joko se, ettei oppimisen erityisvaikeutta voida täsmällisesti tunnistaa (7.a) tai erityisestä vaikeudesta löydetään riittäviä viitteitä, ja niistä voidaan kirjoittaa lausunto (7.b). Kartoituksen jälkeen varmistetaan, että opiskelija saa tarvittavia tukitoimia (8), ja varmistetaan erityisen tuen järjestäminen käytännössä (9). Kuten kaikissa prosesseissa, on jokaisen kartoituksen jälkeen tärkeä arvioida ja kehittää toimintaa edelleen (10).

Kristiina KemiOppimisen haasteiden taustalla voi olla myös muita syitä

Oppimisen vaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa tai toiminnanohjauksessa. Jos kartoituksessa havaitaan jokin oppimisen erityisvaikeus, asiakas saa halutessaan lausunnon, johon kirjataan perustellusti oppimisvaikeudet ja suositukset tukitoimiksi. Toisaalta kartoituksen perusteella voi myös käydä ilmi, että asiakkaan oppimisen haasteet johtuvat jostakin muusta kuin erityisistä oppimisvaikeuksista, ja hänet voidaan ohjata eteenpäin sopivien palveluiden pariin.

Mariia HaatanenAikuisten maahanmuuttajien oppimisen vaikeuksien tunnistamisen perusteella voidaan suositella opiskelijoille kohdennettuja tukitoimia. Alkuvuoden 2020 pilotoinnin myötä on lisäksi huomattu, kuinka suuri merkitys asiakkaille on heidän saamallaan palautteella.

Se voi selittää opiskelijoille heidän mahdollisesti  pitkäänkin jatkuneita haasteita oppimisessa. Esimerkiksi suomen kielen oppiminen tai muissa opinnoissa eteneminen voi olla hyvin työlästä. Tällöin on arvokasta, että asiakkaiden ei tarvitse jäädä pohtimaan, mistä heidän hidas etenemisensä opinnoissa johtuu.

 

Kristina Kemi (ylempi kuva), erityisopettaja ja Mariia Haatanen (alempi kuva), projektisuunnittelija,
Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus, Tampereen kaupunki

 

Lue lisää:

Erityisopettaja Kristina Kemin ajatuksia maahanmuuttajien erityisestä tuesta 

Tampereen maahanmuuttajien kansainvälisen osaamiskeskuksen epävirallinen videokoonti 10 kohdan kartoitusmallista 

Tampereen Maahanmuuttajien osaamiskeskus, ja sen Opetus- ja kulttuuriministeriön osatoteutuksesta vastaava Tampereen seudun ammattiopisto Tredu kehitti oppimisvaikeuksien kartoitusmallia vuoden 2019 ajan. Vuoden 2020 alusta Tampereen Osaamiskeskus on tarjonnut kaikille tamperelaisille aikuisille maahanmuuttajille mahdollisuutta osallistua ajanvarauksella erityisopettajan kartoitukseen.