Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Perheryhmäkodissa lapset ja nuoret kotoutuvat ja valmistautuvat itsenäiseen elämään

Julkaisupäivä 17.12.2021 12.35 Blogit

Ali Saberi ja Annika Vistbacka Suomessa on yhteensä 17 asumisyksikköä, joissa asuu ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina maahan tulleita lapsia. Ali Saberi oli yksi heistä. Ali korostaa itseilmaisun ja oman tilan antamisen tärkeyttä ryhmä- ja perheryhmäkotiasumisen aikana. 

Ali Saberi on nykyään SPR vaikuttajatiimin jäsen ja kouluttautunut kokemusasiantuntijaksi. Nyt 22-vuotias Ali oli haastateltavana 8.12.2021 järjestetyssä ryhmä- ja perheryhmäkotipäivässä. Hän kertoi omista kokemuksista ja kohtaamisista palveluissa.  

Tekemiselle ja itseilmaisulle pitää antaa tilaa

Ali on asunut Suomessa nyt kuusi vuotta. Hän tuli alaikäisenä turvapaikanhakijana veljensä kanssa Suomeen vuoden 2015 joulukuussa. Alin uusi elämänvaihe Suomessa alkoi ilman huoltajaa saapuneille tarkoitetussa ryhmäkodissa. Siellä juuri perheen merkitys kasvoi hänelle suureksi. Ohjaajista ja muista samassa yksikössä asuvista nuorista muodostui hänelle tärkeä yhteisö. 

”On tärkeää, että on tunne perheestä. Sitä ei usein tulla ajatelleeksi, että perheestä mennään myös pois.” 

Ali korostaa, että nuoret voivat ja osaavat tehdä, kun saavat mahdollisuuden ja hieman ohjausta. Sen jälkeen, kun Ali oli saanut oleskeluluvan, hän muutti asumaan perheryhmäkotiin. Alin mukaan tilan antaminen auttaa toimimaan itsensä kanssa ja edistää siksi nuoren elämää paremmin kuin pakottaminen. Aika perheryhmäkodissa valmistaa nuoren siirtymää kohti oman itsenäisen elämän rakentamista. Ali kokee, että perheryhmäkodissa asumisen jälkeen saatava tuki on ollut vähäistä. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää valmistautua itsenäiseen elämään perheryhmäkodissa asumisen aikana. 

Tärkeä keino löytää suunta elämälle, on kannustaa nuorta itseilmaisuun.

”Voitko kirjoittaa runon”, kysyi ohjaaja hetkenä, jota Ali kuvailee Suomessa asumisen vaikeimmaksi ajaksi. 

Sen jälkeen, kun Ali oli kirjoittanut runon, hän mietti, noudattaako hän todella tämän runon ideaa. Ali löysi sanoista uutta toivoa elämään ja kirjoittaa tällä hetkellä fiktiivistä kirjaa.  Puhuminen, kirjoittaminen ja sanallinen ilmaisu ovat hänen voimavarojaan, jotka auttavat elämässä eteenpäin.

Alin kohtaamista työntekijöistä osa säilyy hänen sydämessään loppuelämän ajan. Ali arvostaa ohjaajissa erityisesti heidän ammatillista osaamistaan. Ryhmä- ja perheryhmäkodissa asumisen aikana hän ei vielä osannut erotella kokemuksiaan. Toiset ohjaajat osasivat kuitenkin suhtautua epämiellyttäviä tunteita herättäviin tilanteisiin eri lailla kuin toiset. Kun hän nyt myöhemmin katsoo taaksepäin, hän toteaa, että ammattitaito on se erottava tekijä, joka näkyi ohjaamistyylissä ja kohtaamisessa.

Ryhmä- ja perheryhmäkotipäivää avaamassa kuusi vuotta Suomeen tulon jälkeen 

Alin haastattelu avasi vuoden 2021 ryhmä- ja perhetyhmäkotipäivän. Etäyhteyksin järjestetty koulutuspäivä kokosi ensimmäistä kertaa yhteen työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten ohjaamat perheryhmäkodit sekä sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston alaisuudessa toimivat ryhmäkodit. 

Päivän aikana kuultiin asiantuntijaluentoja, vaihdettiin hyviä käytäntöjä ja aikaa oli myös ryhmäkeskusteluille. Päivän toteutuksesta vastasivat Uudenmaan ELY-keskus, maahanmuuttovirasto sekä työ- ja elinkeinoministeriön AMIF-rahoitteinen Sylvia-hanke ja TEM:n kotoutumisen osaamiskeskus.

Juho Huttu-Hiltunen, suunnittelija, Uudenmaan ELY -keskus ja Annika Vistbacka, erikoissuunnittelija, Uudenmaan ELY-keskus

Kuvassa: Kokemusasiantuntija Ali Saberi haastateltavana ryhmä- ja perheryhmäkotipäivässä. Haastattelijana perheryhmäkotien ohjaamisesta vastaava erikoissuunnittelija Annika Vistbacka Uudenmaan ELY-keskuksesta.