Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Puhutaan seksuaalioikeuksista kotoutumista edistävässä työssä

Julkaisupäivä 12.2.2021 8.30 Blogit

Anita Novitsky ”Neuvolassa on kai kysytty…, asiakas on eri kulttuurista, eikä siellä taideta…, ei oikeastaan kuulu minulle…, pelkään, että loukkaan…, varmaan pitäisi, mutta on niin paljon muuta…” 

Keskustelu seksuaalioikeuksiin liittyvistä teemoista on usein haastavaa silloinkin, kun keskustelukumppanina on suomalaisessa ympäristössä kasvanut ja paikallista kieltä äidinkielenään puhuva asiakas. Erityisen haastava puheenaihe on silloin, jos ammattilainen ei koe seksuaalioikeusteemojen kuuluvan työnkuvaansa tai ammatilliseen osaamiseensa. 

Kotoutumista edesauttaa, kun tuntee yhteiskunnan seksuaalisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyviä normeja ja tapoja. Ymmärrys vähentää turhia väärinkäsityksiä ja yhteentörmäyksiä sekä helpottaa toimimista suomalaisessa ympäristössä. Lisäksi seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvän sanaston hallitseminen ja erilaisiin palvelutahoihin tutustuminen auttaa ylläpitämään ja edistämään terveyttä ja hyvinvointia. Seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvän, tarpeeksi kattavan tiedon saaminen on monissa kansainvälissä sopimuksissa määritelty ihmisoikeus.

Suomalaisen yhteiskunnan arvopohjaa, lainsäädäntöä ja käytäntöjä käsitellään ansiokkaasti Suomen Pakolaisavun tuottamassa Omankielisen Yhteiskuntaorientaation oppikirjassa. Seksuaalioikeuksiin liittyviä teemoja olisi tärkeää kuitenkin käsitellä laajemmin, jotta kotoutujalle ei jäisi epäselvyyttä omista tai muiden oikeuksista ja velvoitteista. Sukupuolittunut kaltoinkohtelu, FGM (tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen) ja kunniaväkivalta jäävät valitettavan usein maininnan tasolle – varsinkin, jos asiakas ei itse ota asiaa puheeksi. 

Seksuaalioikeuksien puheeksi ottamiseen asiakastyössä on saatavissa tukea

Hyvän hallintotavan edellyttämä palveluohjaus ja informaation tarjoaminen koskevat kaikkia toimijoita kotoutumista edistävän työn kentällä. Kulttuurisensitiivinen lähestymistapa hallitaan kyllä, mutta keinoja haastavien aiheiden puheeksi ottamiselle voi omassa työkalupakissa olla niukasti.  Usein esitteiden tarjoaminen tai asiakaan ohjaaminen asiantuntijan puheille tuntuu turvallisimmalta ja perustellulta ratkaisulta. 

Vuoden 2020 aikana Väestöliitossa toteutettiin työ- ja elinkeinoministeriön tuella Haastavat aiheet puheeksi – teemana seksuaalioikeudet -hanke, jossa tavoitteena oli toisaalta selvittää eri kieli- ja kulttuuriryhmille suunnatun seksuaalioikeusaiheisen materiaalin saavutettavuutta, ja toisaalta tarjota kotoutumistyön ammattilaisille työkaluja ja osaamista seksuaalioikeuksien puheeksi ottamisen tueksi asiakastyössä. 

Hankkeen aikana haettiin eri toimijoiden tuottamaa materiaalia, joka arvioitiin sisällön, käytettävyyden ja saavutettavauuden näkökulmasta ammattilaisten ja maahan muuttaneiden kokemusasiantuntijoiden toimesta. Ammattilaisten osaamisen tueksi hankkeessa tuotettiin videosarja sekä koulutus haastavien aiheiden puheeksi ottamisesta. 
Hankkeen aikana koottu materiaalisivusto, videot ja työkalupakki löytyvät Väestöliiton verkkosivuilta. Hankkeessa tuotettiin myös Tietoa seksuaalisuudesta -kurssi suomea opiskeleville. 

Seksuaalioikeuksiin liittyvien teemojen puheeksi ottamisen pitäisi olla ammattilaiselle yhtä helppoa ja yksinkertaista kuin keskustelu koulutuksesta ja työllisyydestä tai vaikkapa asumisesta. Tieto, taito ja uskallus avata kotoutujan kanssa keskustelu seksuaalioikeuksista, on koko perheen kotoutumista tukeva teko.   

Anita Novitsky, monikulttuurisuuden asiantuntija, Väestöliitto ry

Lisätietoja:
Seksuaalioikeudet ja kotoutuminen
Tietoa seksuaalisuudesta suomea opiskeleville