Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Rasismia vastaan yhdessä – järjestöjen yhteistyössä on potentiaalia

Julkaisupäivä 22.4.2022 10.21 Blogit

Rasisminvastaisen viikon kuvituskuva. Valtakunnallisessa vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkostossa syntynyt ajatus yhteistyöstä toi Suomen Partiolaiset, Martat ja Suomen Punaisen Ristin (SPR) yhteen Rasisminvastaisella viikolla. Yhteistyön tarkoituksena on vastustaa rasismia levein hartein ja tehdä konkreettisia tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Partiolaisen ihanteena on kunnioittaa toista ihmistä, joten osallistuminen Rasisminvastaiseen viikkoon kumpuaa suoraan partion arvopohjasta. Antirasismi on viime vuosina näkynyt partion koulutustarjonnassa, ja paikallisyhdistyksiä on tuettu aiheen käsittelyssä. 

Marttojen työ on aina rakentunut vahvasti jäsenten keskinäiselle yhdenvertaisuudelle. Vuosi 2022 on Marttojen yhdenvertaisuuden ja kohtaamisen vuosi. Vuoden aikana mietitään erityisen aktiivisesti Marttojen omaa toimintaa: miten siinä voidaan lisätä mukaan ottamista ja kaiken syrjinnän pois kitkemistä? 

SPR on koordinoinut Rasisminvastaisen viikon kampanjaa jo pitkään. Yhdenvertaisuuden edistäminen on järjestön toiminnan ytimessä. SPR:n paikallisosastot eri puolilla maata ovat vuosien varrella osallistuneet eri tavoin Rasisminvastaisen viikon kampanjointiin. Monilla paikkakunnilla viikko toteutetaan yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa. Malli yhteistyöstä Marttojen ja partion kanssa on kuitenkin uusi.

Pienetkin teot edistävät yhteistyötä

Järjestöjä yhdistää paitsi vahva tahto edistää yhdenvertaisuutta myös toimintarakenne, joka jakautuu samalla tavalla valtakunnalliseen, alueelliseen ja paikalliseen tasoon. Tavoitteena oli edistää yhteistyötä sekä paikallistasolla että valtakunnallisesti. Keinoina olivat erilaiset tempaukset, koulutukset ja viestintänostot aiheesta. 

Haastoimme partiolippukunnat, marttayhdistykset ja SPR:n paikallisosastot toimimaan yhdessä rasismia vastaan. Kun päätimme yhteistyöstä vuodenvaihteessa, totesimme nopeasti, ettemme laita tällä aikataululla pystyyn isoja tapahtumia. Koimme kuitenkin tärkeänä kannustaa yhteistyöhön pienilläkin teoilla. Paikallistason toimintaan ideoimme alustavasti esimerkiksi rasisminvastaisten toimintaohjeiden jakamista kahvitarjoilun kanssa tai kirjaston kirjavinkkausta niin, että mukaan kysytään kumppaneita. Pyysimme yhteistyöstä kiinnostuneita tahoja täyttämään verkkolomakkeen. Vastauksia tuli yhteensä 24 eri puolilta Suomea. Kutsuimme ilmoittautuneet valtakunnalliseen infoon, jossa kerrottiin rasisminvastaisesta kampanjasta ja jaettiin vinkkejä toimintaan.

Avasimme Rasisminvastaisen viikon yhteisellä antirasismikoulutuksella, jonka vetivät Fem-R-järjestön kouluttajat. Koulutukseen osallistui noin 80 henkilöä. Osallistujia oli tasaisesti kaikista kolmesta järjestöstä sekä kumppanitahoilta, jotka oli kutsuttu myös mukaan. Kiinnostusta antirasismin käsittelyyn ja myös omien ajatusten kriittiseen tarkasteluun on, ja koulutusta on jo kysytty lisää. 

Yhdistysten oma viestintä keräsi näkyvyyttä

Rasisminvastaisen viikon aikana kaikki kolme järjestöä viestivät omissa kanavissaan kampanjasisältöjä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Viikon aikana järjestettiin muutamia yhteistyötempauksia eri puolilla maata. Suurin näkyvyys oli kuitenkin yhdistysten omalla viestinnällä ja ohjelmalla aiheen tiimoilta.

Koemme viikon olleen hyvä alku yhteistyölle, ja jäämme suunnittelemaan seuraavia askelia. On hyvä miettiä, missä kohdissa nimenomaan yhdessä tekeminen tuo lisäarvoa ja toisaalta millaisen toiminnan äärelle halutaan kokoontua. Varmaa on kuitenkin se, että järjestöjen yhteistyöllä on valtavasti potentiaalia tärkeiden asioiden edistämisessä.

Terhi Lindqvist, Marttaliitto
Petra Valkonen, Suomen Partiolaiset
Sanna Saarto, Suomen Punainen Risti

Marttojen, Suomen Partiolaisten, Punaisen Ristin ja Rasismivastaisen viikon logot.