Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected]

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Suomalainen koulutusjärjestelmä tulee vanhemmille tutuksi omalla kielellä 

Julkaisupäivä 12.5.2023 13.57 Blogit

Hope Nwosu ja Samah Zaflah. Omakielisissä vertaisryhmissä tutustutaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään, jotta vanhemmat voisivat tukea nuoriaan oman polun löytämisessä.

Moniheli ry:n OmaPolku-hanke on järjestänyt kolmen vuoden ajan keskusteluryhmiä, joissa peruskouluikäisten lasten ja nuorten vanhemmat keskustelevat omalla kielellään suomalaisesta koulusta, kasvatuksesta ja kodin ja koulun yhteistyöstä. Hankkeen tavoitteena on tukea vanhempia heidän kasvatusroolissaan, jotta he voisivat tukea vielä paremmin perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä lapsiaan. Tämä teksti pohjautuu OmaPolku-hankkeen vertaisohjaajien Samah Zahlafin ja Hope Nwosun kokemuksiin työskentelystä vanhempien kanssa. 

Suomalainen koulutusjärjestelmä tulee tutuksi vertaillen

Suomalainen koulutusjärjestelmä on monelle maahan muuttaneelle vanhemmalle mysteeri. Kokonaiskuvan saaminen on vaikeaa, sillä tietoa on usein saatavilla vain suomeksi ja ruotsiksi. Koulutusjärjestelmän hahmottaminen onkin työlästä. Taustalla vaikuttavat vanhempien omat kokemukset ja tietopohja poikkeavista koulutusjärjestelmistä, mutta myös ennakkoasenteet ja eripariset odotukset kodin ja koulun välillä.

OmaPolku-hankkeen vertaisryhmien ohjaajina olemme pystyneet käsittelemään suomalaista koulutusjärjestelmää ja termistöä vanhempien taustan ja tottumukset huomioon ottaen, heidän omalla kielellään. Järjestelmien erot on helpompi hahmottaa vertailun kautta. 

Suomeen juuri muuttaneiden vanhempien on sisäistettävä paljon uutta tietoa

Työssämme vertaisohjaajina olemme nähneet ja kuulleet vanhempien kokemuksia suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja laajemmin yhteiskunnasta. Uusien tulokkaiden suurimmat haasteet liittyvät Suomeen muuton alkuvaiheessa tiedon määrään. Kaikkea ennalta vierasta on vaikeaa sisäistää niin nopeasti, kuin mitä esimerkiksi aidosti toimiva yhteistyö koulun kanssa vaatisi. Vieraan koulutusjärjestelmän lisäksi vaikeuksia tuottavat kielimuuri ja koulun verkkopalvelujen käytön haasteellisuus.

Jokaisen on löydettävä oma polku 

Koulutus on minkä tahansa yhteiskunnan perusta. Monille maahanmuuttaneille kotoutuminen tarkoittaa oikean koulutus- ja urapolun valintaa ja yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta. OmaPolku-hankkeessa keskitytään siihen, että koulutusprosessi ei ole kaikille samanlainen: on olemassa useita eri reittejä päästä samaan päämäärään.

OmaPolku on auttanut monia vanhempia heidän pyrkimyksissään tukea lastensa koulunkäyntiä ja oman urapolun löytämistä Suomessa. Tapaamistemme aikana vanhemmat saavat paitsi käytännön tietoa siitä, miten navigoida järjestelmässä, myös vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta vanhemmilta.

Vanhemmat osallistava koulutusjärjestelmä vaatii yhteistä ponnistelua

Vertaisohjaajana työskentely on antanut meille mahdollisuuden auttaa kuromaan umpeen kuilua vanhempien, oppilaiden ja koulun välillä. Toivomme, että tulevaisuudessa suomalainen koulutusjärjestelmä osallistaa vieraskielisiä vanhempia nykyistä enemmän ja huomioi huoltajien erilaiset taustat. Vanhempien ja koulujen välinen kuilu kurotaan umpeen molempien osapuolien ponnisteluin. Siinä työssä OmaPolku-hanke on ollut tärkeä palanen.

Samah Zaflaf, Hope Nwosu, Raakel Kumpunen, Moniheli ry

Lisätietoja:

Samah Zahlaf on ohjannut OmaPolku-hankkeen arabian- ja englanninkielisiä ryhmiä. Lue Samahin kirjoitus hankkeessa työskentelystä (suomi, englanti, arabia).

Hope Nwosu on ohjannut OmaPolku-hankkeen igbon-, englannin- ja suomenkielisiä ryhmiä. Lue Hopen kirjoitus hankkeessa työskentelystä (suomi, englanti).

OmaPolku on tuottanut Perusopetuksesta toisen asteen opintoihin -oppaan kieliversioineen: suomi, englanti, somali, kurdi/sorani, ranska, venäjä, dari (tulossa), arabia (tulossa). Opas on suunnattu vieraskielisille vanhemmille, joiden lapsi siirtyy perusopetuksesta toisen asteen opintoihin. Pikku oppaassa kerrotaan: 

  • oppivelvollisuudesta
  • toisen asteen koulutusvaihtoehdoista
  • valmentavista koulutuksista muista vaihtoehdoista ennen toista astetta (TUVA, opistovuosi oppivelvollisille -koulutukset, AIPE ja TELMA) sekä
  • miten opiskelupaikkaa haetaan.

Opasta voivat hyödyntää mm. perusopetuksessa ja TUVA:ssa työskentelevät opinto-ohjaajat ja monikieliset ohjaajat sekä muut maahan muuttaneiden perheiden kanssa työskentelevät neuvonta- ja ohjausalan ammattilaiset. Tulosta oppaita Moniheli ry:n OmaPolku-hankkeen kotisivuilta