Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Tieto ja teknologia johdattavat kohti parempaa kotoutumista

Julkaisupäivä 26.10.2023 12.36 Blogit

Kaksi henkilöä tietokoneen ääressä. Yleisimmät perusteet muuttaa Suomeen ovat työ ja perhe. Maahan muutetaan myös esimerkiksi opiskelun ja kansainvälisen suojelun perusteella. Vaikka Suomeen muutetaan lukuisista eri syistä, kaikki tarvitsevat tukea kotoutumiseen vastaanottavalta yhteiskunnalta. Kotoutumisen prosessissa maahanmuuttaneen osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo yhteiskunnassa lisääntyvät.

Blogisarjan ensimmäisessä osassa tarkastellaan kotoutumisen edistämistä ulkomailla toteutettujen yhteiskunnasta tietoa lisäävien käytäntöjen ja projektien avulla. 

Koska maahanmuuton perusteet vaihtelevat, tarvitaan erilaista tietoa uudesta yhteiskunnasta. Työn vuoksi maahan muuttavan voidaan ajatella yleensä olevan paremmin perillä uuden maan työllisyystilanteesta kuin sotaa ja konflikteja pakenevan pakolaisen. Kotoutumisen kannalta olennaisimman tiedon saantia haastaa muun muassa sen hajautuminen eri paikkoihin ja eri toimijoille. Tiedon ymmärrystä voi puolestaan haastaa kielimuuri tai heikko ymmärrys esimerkiksi työmarkkinoiden tai oikeusjärjestelmien ja eri prosessien toiminnasta. Tiedon lisääminen on kuitenkin keskeinen keino tukea maahanmuuttaneiden ja pakolaisten sopeutumista uuteen yhteiskuntaan. Tietoa lisäävien kampanjoiden kohderyhmänä ovat sekä vastaanottava yhteiskunta että maahanmuuttaneet.  Yhteiskunnan vastaanottavuutta edistäviin käytäntöihin perehdytään blogisarjan kolmannessa osassa. 

InfoMigrants tarjoaa maarajat ylittävää tietoa maahanmuutosta

Sosiaalisen median myötä tiedon määrä on kasvanut, ja siitä on tullut yhä useammalle saavutettavampaa. Kuitenkin runsas tiedon määrä, sen jakautuminen eri lähteisiin ja esimerkiksi algoritmit voivat vaikeuttaa ajankohtaisen ja luotettavan tiedon saantia. Vuonna 2017 kehitetty sivusto InfoMigrants on esimerkki maarajat ylittävästä yhteistyöstä, jonka tavoitteena on tuottaa monikielistä ja luotettavaa tietoa. Sivustoa ylläpitävät mediayhtiöt Médias Monde (Ranska), Deutsche Welle (Saksa) sekä uutistoimisto ANSA (Italia). InfoMigrants projektia rahoittaa myös Euroopan unioni.

InfoMigrants-sivuston tavoitteena on tukea maahanmuuton prosessin kaikissa vaiheissa tuottamalla erityisesti ajankohtaista ja monikielistä tietoa. Uutisten lisäksi sivustolta löytyy myös tietoa esimerkiksi maakohtaisista kausityöluvista ja opiskelumahdollisuuksista. InfoMigrants tuottaa nettisivuille sisältöä viidellä eri kielellä, minkä lisäksi sen sosiaalisen median käyttäjätilit jakavat sisältöä omalla kielellään. 

Tiedon monikielisyys mahdollistaa sen saavutettavuuden laajemmalle yleisölle, mikä edistää osaltaan monikulttuurista vuoropuhelua ja ymmärrystä. Maarajat ylittävän tiedon merkitys kotoutumisen tukemisessa puolestaan korostuu entisestään globalisoituneessa maailmassa, jossa ihmisten liikkuvuus on yhä monimuotoisempaa. Mobiililaitteilla tieto on helposti saatavilla sosiaalisesta mediasta fyysisestä sijainnista riippumatta. Sen avulla maahanmuuttaneet voivat saada tietoa kotimaastaan ja vastaanottavasta maastaan riippumatta siitä, missä päin maailmaa he liikkuvat. Ajankohtainen ja luotettava tieto auttaa välttämään väärinkäsityksiä, vähentämään ennakkoluuloja ja epävarmuutta sekä täten myös pienentää kotoutumiseen tarvittavia resursseja. 

Teknologiaa kannattaa hyödyntää nopeassa tiedottamisessa

2020-luku on haastanut kotoutumisen toimijoita usealla eri osa-alueilla. Esimerkiksi pandemia haastoi kotoutumisen palveluiden toteuttamista, kun toiminta siirtyi nopeasti verkkoon. Lisäksi kotoutumisen toimijoita haastoi asiakkaiden ajankohtainen tiedottaminen ja monikielisen koronaviestinnän toteuttaminen. Pandemian aikana myös yhteiskunnan vastaanottavuus ja hyvät väestösuhteet ottivat takapakkia etnisten väestöjen syrjinnän lisääntyessä (UNESCO, 2023 ja NIH, 2022). 

Vuonna 2022 alkaneen Venäjän hyökkäyssodan myötä ukrainalaisten pakolaisten lukumäärä on kohonnut jo yli kuuteen miljoonaan (UNHCR, 2023). Heinäkuuhun 2023 mennessä Suomeen on tullut tilapäisen suojelun hakemuksia ukrainana kansalaisilta yli 59 000 (Maahanmuuttovirasto, 2023). Äkillinen pakolaisten lukumäärän kasvu on vaikuttanut myös kotoutumistoimijoiden työhön ympäri maailmaa. Kuten koronapandemia, myös Venäjän hyökkäyssota on aiheuttanut haasteita niin kotoutumisen palveluiden tuottamiselle, asiakkaiden ajankohtaiselle tiedottamiselle ja monikieliselle viestinnälle sekä yhteiskunnan vastaanottavuudelle ja hyville väestösuhteille. 
Saksan sisäministeriön julkaisema Germany4Ukraine-portaali on suunniteltu mobiililaitteille ja kehitetty vastaamaan ja tavoittamaan paremmin nykypäivän käyttäjän tarpeita. Sovellus on hyvä esimerkki teknologian hyödyntämisestä nopeaan ja luotettavaan tiedottamiseen. Mobiililaitteiden myötä yhä useampi kohderyhmä on helpommin tavoitettavissa. Portaali tarjoaa olennaista, luotettavaa ja ajankohtaista tietoa neljällä eri kielellä maahan saapuville ukrainalaisille pakolaisille. Tietoa löytyy niin majoituksista, työluvista, lainsäädännöstä kuin koulutuksesta. Osa portaalin toiminnoista toimii myös offline-tilassa. Chat-ominaisuuden avulla portaali pystyy tarjoamaan käyttäjälle yksilöllisempää tietoa.

Teknologian ympäröimissä yhteiskunnissa tiedon jakaminen on nyt käytännössä helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Tiedon jakaminen on todistetusti keskeinen osa ja keino edistää maahanmuuttaneen kotoutumisprosessia. Tiedon vieminen ja sen jakamisen keskittäminen verkkoon on edellytys useimmalle nykypäivän kohderyhmän tavoittamiselle. Myös Suomessa on aikaisemmin toteutettu nopealla aikataululla teknologiaa hyödyntäviä sovelluksia, kuten esimerkiksi Koronavilkku. Jotta voitaisiin vähentää väärinkäsityksiä ja säästää resursseja, pitäisi tietoa oleellisimmista asioista olla saatavilla eri kielillä. 

Mia Klinga, korkeakouluharjoittelija, kotoutumisen osaamiskeskus, työ- ja elinkeinoministeriö

Kotoutumisen osaamiskeskus tutustui kesällä 2023 maailmalla toteutettuihin kotoutumista edistäviin hankkeisiin ja hyviin toimintamalleihin. Osa hankkeista ja toimintamalleista esitellään kotoutuminen.fi:n kolmiosaisessa blogisarjassa. Tämän blogisarjan kolme teemaa ovat: tietoa lisäävät hankkeet ja toimintamallit, työllistymistä edistävät hankkeet ja toimintamallit sekä yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävät hankkeet ja toimintamallit. Tämä on sarjan ensimmäinen osa.

Blogissa mainitut hankkeet ja projektit:
InfoMigrants 
Germany4Ukraine

Lähteet:
Maahanmuuttovirasto (2023). Tilapäisen suojelun tilastot. 
Maahanmuuttovirasto (2021). Maahanmuuton tilastot 2020: Suomeen muutetaan useimmiten työn takia, korona vaikutti hakemusten määrään. 
OECD (n.d.). InfoMigrants
OECD (n.d.). Germany4Ukraine App 
UNHCR (2023). Global trends report 2022 
UNESCO (2020). COVID-19-related discrimination and stigma: a global phenomenon? 
NIH (2022). People from racial, ethnic, and other groups report frequent COVID-19–related discrimination 
Kotoutuminen.fi