Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Toimimme rasismia vastaan

Julkaisupäivä 25.3.2021 12.36 Blogit

Ei rasismille. Rasismin vastaisen viikon kuvituskuva. Kotoutumisen kumppanuusverkoston tapaamisessa maaliskuun alussa keskusteltiin yhteiskunnan vastaanottavuutta ja antirasistista toimintaa edistävistä kumppanuuksista. Miten oma organisaatiosi voi kehittää antirasistista toimintaa? Miten kumppanuusohjelma voi tätä tukea? Mitä meidän täytyisi tehdä kumppanuusverkoston toimijoiden yhteistyönä? 

Tilaisuudessa käytiin läpi rasismin muotoja ja rakenteita sekä antirasistisen toiminnan periaatteita ja esiteltiin oikeusministeriön Rasismin vastainen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma sekä Punaisen Ristin koordinoima Rasisminvastaisen viikon kampanja. Rasismin vastaista viikkoa vietettiin 15.–21.3.2021.  

Keskusteluissa nousivat vahvasti esiin työelämän monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset, rekrytointi ja yhdenvertaisuusasioiden kouluttaminen. Keskustelijat näkivät järjestöjen koulutustoiminnan tukemisen ja yhteisten koulutusten tuottamisen osana kumppanuusohjelmaa. Paljon keskusteltiin myös siitä, miten kieli luo todellisuutta ja kuinka tärkeää on avata käsitteitä. Keskustelijat toivoivat jaettavaksi kuntien ja muiden toimijoiden hyviä käytäntöjä. Myös tulevat kuntavaalit herättivät ideoita ehdokkaiden haastamisesta ja uusien päättäjien kouluttamisesta. 

Rasisminvastainen kampanja on pyrkinyt konkreettiseen toimintaan rasismia vastaan

Punaisen Ristin rasisminvastaisen kampanjan keskeinen tavoite tänä vuonna on ollut konkreettinen toiminta rasismia vastaan. 

Kampanja on haastanut ottamaan seuraavat toimintaohjeet osaksi yhteisöjen arkea: 

  1. Huolehdimme siitä, että toimintamme on avointa kaikille. 
  2. Teemme jatkuvaa työtä rasismia vastaan yhteisössä. 
  3. Teemme jatkuvaa työtä rasismia vastaan yhteiskunnassa. 
  4. Edistämme ilmapiiriä, jossa rasistiseen käytökseen voi puuttua rakentavasti. 
  5. Yhdenvertaisuussuunnitelmamme on ajantasainen ja käytössä. 
  6. Koulutamme yhteisön jäseniä. 

Rasististen rakenteiden purkamiseen tarvitaan meitä kaikkia. Muutos alkaa jokaisesta itsestä, yksilöstä ja omasta yhteisöstä. Samalla suuriin muutoksiin tarvitaan laajaa yhteistyötä. On siis tärkeää tehdä työtä sekä organisaatioidemme sisällä että yhdessä kumppanien kanssa. 

Entä loppuvuosi – mitä kampanjaviikon jälkeen?  

Upea määrä toimijoita otti haasteen vastaan ja lähti rasisminvastaiseen kampanjaan mukaan. (Sinäkin ehdit vielä!) Kampanjaviikko on arvokas mahdollisuus nostaa tärkeää aihetta esiin. Todellinen haaste on kuitenkin siinä, miten saamme antirasistisen toiminnan osaksi ympärivuotista arkea. Kumppanuusohjelma ja sen luomat yhteistyön mahdollisuudet antavat tälle työlle hyvät puitteet. 

Punaisen Ristin koordinoima valtakunnallinen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkosto jatkoi aiheen parissa työskentelyä myös tällä viikolla. 

Haastamme kaikki mukaan toimimaan rasismia vastaan! 

Sanna Saarto, kotoutumistuen suunnittelija ja 
Maria Pikkarainen, kotoutumistuen koordinaattori
Suomen Punainen Risti

Lisätietoja:
Vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkosto