Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Tuen avulla ihminen pystyy melkein mihin vaan

Julkaisupäivä 10.12.2021 13.46 Blogit

Riikka Matinaho Maahanmuuttaneen ja vieraskielisen Suomessa asuvan tuen tarve voi olla suuri ja se voi liittyä moneen asiaan. Erityisen suurta tuen tarve on silloin, kun henkilöllä on kehitysvamma, oppimisvaikeuksia tai joku muu elämänhallinnan haaste. Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi sekä kielelliseen että ymmärtämisen haasteeseen.

Selkosuomi, selkeät kuvat ja muu tukimateriaali tekevät asioiden ymmärtämisen mahdolliseksi puolin ja toisin. On tärkeää myös antaa ja saada mahdollisuuksia. Jokaisella on oltava mahdollisuus opiskella tai kokeilla työntekoa. Vahvan tuen avulla voimme edistää osaltamme myös yhteiskuntaan liittymistä ja kotoutumista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiöllä on alkanut tammikuussa 2021 uusi hanke nimeltään Poweria!. Hankkeessa autetaan tukea tarvitsevia maahanmuuttaneita ja vieraskielisiä löytämään oma opiskelu- tai työelämäpolku. Tuen tarve voi liittyä lievään kehitysvammaan, oppimisvaikeuksiin, neuropsykiatriseen kirjoon tai muuhun elämänhallinnalliseen haasteeseen. Hanke edistää myös henkilöiden itsetuntemusta ja sosiaalista osallisuutta. 

Olemme huomanneet, että asiantuntijan antama oikea-aikainen ja oikeanlainen tuki sekä ohjaus ovat äärimmäisen tärkeitä. Tuen avulla jokainen ihminen pystyy melkein mihin vain.

Poweria!-valmennukseen osallistuvilla henkilöillä on halua, innokkuutta ja motivaatiota opiskella, työllistyä ja tehdä töitä. Jos omia vahvuuksia ja taitoja ei tunnisteta, on vaikea hakea töitä tai työllistyä. Siksi tarvitaankin rinnalla kulkijaa, joka pikkuhiljaa ohjaa ja rohkaisee eteenpäin työllistymisen polulla. Ajan kuluessa tukea tarvitseva henkilö pystyy tunnistamaan omat vahvuutensa, hyödyntämään niitä työelämässä ja tuntemaan ylpeyttä omaa osaamistaan kohtaan.

Poweria!-hankkeen aikana järjestetään yhteensä neljä valmennusjaksoa. Ensimmäinen valmennus on alkanut elokuussa 2021. Valmennuksessa osallistujat ja ohjaajat ovat pohtineet osallistujien vahvuuksia, itsetuntoa ja itsetuntemusta. Lisäksi on käyty läpi työllistymiseen ja opiskeluun liittyviä teemoja. 

Valmennukseen kuuluu myös tutustumiskäyntejä erityisammattioppilaitoksiin ja eri alojen työpaikkoihin. Valmennuksen osallistujat ovat kokeneet tutustumiskäynnit hyviksi ja tarpeellisiksi. Vierailut ovat selkeyttäneet niin työntekoon kuin opiskeluunkin liittyviä ajatuksia.

Poweria!-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja sen toimikausi sijoittuu vuosille 2021–2023.

Riikka Matinaho, suunnittelija, Poweria!-hanke, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Lisätietoja:
Poweria!-hanke