Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Työelämävalmiuksia parannetaan vertaisohjauksella

Julkaisupäivä 8.5.2020 9.00 Blogit

Lilli RasilainenMaahan muuttaneet tarvitsevat usein yksilöllistä neuvontaa, ohjausta ja rohkaisua matkalla kohti työllistymistä tai ammattiin opiskelua varsinkin silloin, jos heillä on vain vähän koulutusta tai he ovat olleet eri syistä pitkään poissa työelämästä. Maahan muuttaneilta saattaa puuttua myös ajantasaista tietoa työnhausta, työelämän pelisäännöistä tai ammateista Suomessa.

Erilaisissa organisaatioissa yksilöllistä tukea työnhakuun lähteville maahan muuttaneille antavat ammattilaisten lisäksi vertaisohjaajat, joilla on ohjaamisosaamista ja ajantasaista työelämätietoa. Vertaisohjaajat tarvitsevat työhönsä tukea, tietoa ja koulutusta, olivat he sitten palkattuja työntekijöitä tai vapaaehtoisia.

Tampereella ja Helsingissä on toiminut Ote työhön -hanke, jossa koulutettiin maahanmuuttajataustaisia henkilöitä vertaisohjaajiksi sellaisille maahan muuttaneille, jotka ovat olleet Suomessa pitkään poissa työelämästä. Vertaisryhmissä kouluttamamme työelämäohjaajat ohjasivat ryhmäläisiä oman osaamisen tunnistamisessa ja työn tai koulutuspaikan haussa sekä antoivat heille tietoa suomalaisesta työelämästä ja aikuisopiskelusta.

Tuella tavoitteesta totta -materiaali tarjoaa käytännön vinkit vertaistoimintaan

Ote työhön -hankekumppanit julkaisivat vertaisohjaajille Tuella tavoitteesta totta -oppaan sekä ryhmäläiselle työnhakua ja suomen kielen itseopiskelua tukevaa verkkomateriaalia. Oppaaseen on koottu hankkeessa parhaaksi todetut keinot järjestää työelämäohjaajakoulutusta, organisoida työelämäteemaisia vertaisryhmiä sekä tarjota kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen ja selkoviestinnän lyhytkoulutuksia työpaikoille. Opas ja siihen liittyvät lisämateriaalit tukevat vertaisohjaajaa ja organisaatiota, jossa hän työskentelee.

Oppaassa kuvattu työelämäohjaajakoulutus antaa välineitä toimia vertaisryhmäohjaajana maahanmuuttajataustaisille yksilöinä tai ryhmässä sekä kulttuurienvälisen kohtaamisen tulkkina työpaikalla.

Vertaisryhmätoiminnassa vahvistetaan osallistujien työelämävalmiuksia ja suomen kielen taitoa. Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen ja selkoviestinnän henkilöstökoulutukset puolestaan edistävät yhdenvertaisuutta ja työhyvinvointia työpaikoilla sekä antavat vinkkejä suomen kielen oppimisen tukemiseen työpaikalla.

Verkosta ladattavat lisämateriaalit koostuvat eri teemaisista työelämäohjaajakoulutuksen sekä vertaisohjaajan materiaaleista ja käytännön harjoituksista vertaisryhmässä. Näistä työelämäohjaaja saa vaivatta koottua ryhmänsä eri kokoontumiskerroille ohjelman. Mukana on myös tapaamispäiväkirjamalli, jonka avulla ryhmätoimintaa voi suunnitella ja arvioida.

Lisäksi on tuotettu Opiskelijan opas, joka on vertaisryhmässä kävijän työvihko. Oppaassa on harjoituksia, tietoa ja pohdittavaa omasta osaamisesta ja suunnitelmista henkilölle, joka on suuntaamassa kohti työelämää. Sen avulla on mahdollista harjoitella myös työelämäsuomea.

Mitä hyötyä materiaalista on työpaikoilla, järjestötyössä ja oppilaitoksissa?

Tuella tavoitteesta totta -mallin avulla työpaikoilla voidaan kouluttaa työntekijöiden joukosta työelämäohjaajia, joilla on kulttuurisensitiivinen lähestymistapa ohjaukseen. Koulutettu työelämäohjaaja osaa huomioida maahanmuuttajataustaisten henkilöiden erityistarpeita suomen kielen oppimisessa, kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa sekä työpaikan pelisäännöissä ja työtehtäviin perehdytyksessä.

Työelämäohjaaja tutustuttaa uuden työntekijän työpaikalla paitsi työn käytäntöihin niin myös työpaikkakulttuuriin ja tarvittaessa ohjaa häntä myös muissa arjen asioissa. Työntekijän kotoutumiseen panostaminen heti työsuhteen alussa hyödyttää ja sitouttaa sekä työntekijää että työnantajaa.

Järjestöissä työelämäohjaaja voi toimia joko palkattuna tai vapaaehtoisena maahan muuttaneiden ohjaajana työelämä-, työnhaku- ja koulutusasioiden parissa. Ohjauksen ytimessä tulisi olla työ- ja koulutuspaikan hakeminen ja myös suomalaisesta työkulttuurista kertominen.

Oppilaitokset taas voivat tarjota työelämäohjaajakoulutusta työntekijöilleen orientoivana koulutuksena maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaukseen. Koulutuksesta uusi työntekijä saa ohjaamiseen liittyvät perustiedot ja -taidot.

Lilli Rasilainen, koulutussuunnittelija, Työväen sivistysliitto

 

Lisätietoja:

Tuella tavoitteesta totta -opas ja lisämateriaalit Opasta on myös tilattavissa painettuna versiona.

Ote työhön -hanke

Työelämäohjaajakoulutuksia voi tiedustella Työväen sivistysliitosta sekä JHL-opistosta: koulutussuunnittelija Lilli Rasilainen, [email protected] ja koulutuspoliittinen asiantuntija Hanna Takolander, [email protected]