Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Vertaisohjaaja kaipaa tsemppausta ohjaukseen

Julkaisupäivä 10.1.2020 14.33 Blogit

Tanja LuukkonenJärjestöissä toimii ammattilaisten ja asiantuntijoiden ohella vertaisohjaajia. Heillä on hyvin eritasoista ohjauskokemusta aikaisemmasta työhistoriastaan – usein sitä on hyvin vähän. Asiakastyön monenlaiset ohjaustilanteet ovat vaativia ja palveluita on paljon. Vertaisohjaajat tarvitsevat työnsä tueksi koulutusta palveluverkostosta ja ohjausosaamisesta.

Vantaalla on toiminut Tsempataan yhdessä -hanke, jossa edistettiin maahanmuuttajajärjestöjen osaamisen kasvua ja koulutettiin maahanmuuttajajärjestöissä toimivia vertaisohjaajia eli tsemppareita. Kiipulasäätiö toimi hankkeessa kouluttajatahona ja koulutuksen tuloksena syntyi opas tsemppareiden työn tueksi.

Voimavaralähtöisillä menetelmillä saadaan positiivisia vaikutuksia

Vertaisohjaajan työssä asiakkaan ammatillista osaamista ja motivaatiota työhön siirtymiseen on haastava hahmottaa, kun asiakas ei osaa itsekään kuvata vahvuuksiaan tai tavoitteitaan. Vertaisohjaajan ohjausosaamisen tukeminen koulutuksen avulla tekee asiakaslähtöisen tilanteissa etenemisen mahdolliseksi.

Voimavaralähtöisillä ohjausmenetelmillä kuten ratkaisukeskeisyydellä ja motivoivalla haastattelulla voi saada aikaan paljon positiivisia vaikutuksia. Asiakkaan kuuntelu, myönteisten vaikutusten osoittaminen ja esittäminen edistävät asiakkaan voimaantumista.

Lisäksi vertaisohjaajan osaaminen kulttuurisissa asioissa voi paljastaa sellaisia suomalaiseen kulttuuriin ja työelämään liittyviä asioita, joita suomalaistaustainen ohjaaja ei tiedosta eikä osaa selittää asiakkaalle. Tällöin vertaisohjaaja toimii kuten kulttuuritulkki. Halutessaan vertaisohjaaja on esimerkkinä asiakkaalleen, kun hän kuvailee oman polkunsa työelämään.

Yhteistyö luo ymmärrystä yli tehtävä- ja kulttuurirajojen

Asiakaskohtaamiset maahanmuuttajajärjestöissä liittyvät usein työnhakuun, mutta saattavat johtaa hyvin monimutkaisten vyyhtien ratkomiseen yhdessä ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa havaittiin, että yhteistyö sujuvoittaa asiakkaiden asioiden käsittelyä sekä luo suvaitsevuutta ja ymmärrystä yli tehtävä- ja kulttuurirajojen.

Hyvä tiimihenki on tärkeä vertaisohjaajan oman työhyvinvoinnin kannalta. Tiimi tukee ongelmatilanteissa ja tarjoaa yhteisön, jossa voi purkaa päivän aikana sattuneita tilanteita. Verkostotyö laajassa palvelukentässä on hyödyllistä sekä asiakkaan parhaaksi että vertaisohjaajan oman työssä jaksamisen vuoksi.

Tanja Luukkonen, kouluttaja, Kiipulasäätiö

Lue lisää:

Tsemppausta ohjaukseen – Maahanmuuttajat työelämän polulle -opas.