Esitys kansainvälisen suojelun tiukennuksista on lausuntokierroksella

Julkaisuajankohta 26.2.2024 10.00
Uutinen

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esityksen, jolla lyhennettäisiin kansainvälisen suojelun lupien pituutta ja muutettaisiin kansainvälisen suojelun aseman lakkauttamista ja peruuttamista koskevaa sääntelyä. Esitys ulkomaalaislain muuttamisesta perustuu hallitusohjelman kirjauksiin kansainvälisen suojelun tiukentamisesta.

Esityksen mukaan ensimmäinen pakolaisuuden perusteella myönnettävä oleskelulupa olisi jatkossa voimassa kolme vuotta. Nykyisin oleskelulupa on voimassa neljä vuotta. Myös jatkolupa lyhennettäisiin neljästä vuodesta kolmeen vuoteen. 

Toissijaisen suojelun perusteella oleskelulupa myönnettäisiin jatkossa yhdeksi vuodeksi aiemman neljän vuoden sijaan. Toissijaisen suojelun perusteella myönnettävä jatkolupa lyhennettäisiin neljästä vuodesta kahteen vuoteen. 

Muutosten myötä kansainvälisen suojelun tarpeesta tehtäisiin useammin ja jatkoluvan edellytykset olisivat tiukemmat ja selkeämmät.

Lisäksi sisäministeriön esityksessä muutettaisiin sääntelyä, joka koskee kansainvälisen suojelun aseman lakkauttamista ja peruuttamista. Jatkossa myönnetty kansainvälinen suojeluasema olisi mahdollista lakkauttaa myös aseman saamisen jälkeen poissuljentalausekkeiden perusteella, jos henkilö syyllistyy Suomessa vakavaan rikokseen tai on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle. Palautuskieltoa ei loukata.

Sisäministeriön esitys toimeenpanee hallitusohjelman kirjauksia kansainvälisen suojelun tiukentamisesta EU:n määritelmädirektiivin mahdollistamalla tavalla. Määritelmädirektiivi määrittelee, millä perusteilla kansainvälistä suojelua myönnetään ja mitä oikeuksia pakolaisilla tai suojelun tarpeessa olevilla on. Lausuntokierros päättyy 12.3.2024.

Lisätietoja:
Sisäministeriön uutinen kansainvälisen suojelun tiukennuksista
Ulkomaalaislain muuttamista koskeva hanke

Takaisin uutisiin