Kotoutumislain kokonaisuudistuksen lakimuutokset lausuntokierrokselle

Julkaisuajankohta 19.9.2023 16.25
Uutinen

Hallitus on ehdottanut muutoksia 1.1.2025 voimaan tulevaan kotoutumislakiin. Tavoitteena on, että muutoksilla voidaan vahvistaa julkista taloutta, lisätä maahanmuuttaneiden omaa vastuuta kotoutumisestaan ja parantaa maahanmuuttajaäitien asemaa. Hallituksen esitys muutoksista on lausuntokierroksella 23.10.2023 asti.

Kotoutumislain kokonaisuudistuksessa (KOTO24) päävastuu kotoutumispalveluista siirtyy vuoden 2025 alussa kunnille. Nyt lausunnoilla olevassa hallituksen esityksessä esitettäisiin uudistukseen muutoksia, joilla muun muassa vähennettäisiin kuntien kotoutumisen edistämisen tehtävien määrää erityisesti pakolaisten vastaanottoon liittyen. Maahanmuuttajien omaa vastuuta ja omatoimisuutta käytännön asioiden hoitamisessa vahvistettaisiin. 

Lisäksi tarkoituksena olisi muuttaa alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden nuorten aikuistumisen tuki päättymään 23-vuotiaana. Ikärajaa laskettaisiin vastaavasti kuin lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa, josta hallituksen esityksen valmistelee sosiaali- ja terveysministeriö.

Maahanmuuttajaäitien aseman parantamiseen esitettäisiin viiden miljoonan euron lisäystä. 

Hallituksen esitys on lausuntokierroksella 18.9.–23.10.2023. Lausuntoja voi antaa osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta 18.9.2023: Muutoksia kotoutumispalveluiden uudistukseen vuonna 2025 – hallituksen esitys lausuntokierrokselle 

Lisätietoja:
Lausuntopalvelu: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi 
Tiedote 13.4.2023: Kotoutumislain kokonaisuudistus nopeuttaa maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä 

Takaisin uutisiin