Kotoutumislain korvausohjetta on päivitetty laskennallisen korvauksen maksatusprosessin osalta

Julkaisuajankohta 28.8.2023 9.45
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on päivittänyt ohjetta kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille. Ohjetta on päivitetty koskien muutoin kuin automatisoidun maksatusjärjestelmän kautta kunnille ja hyvinvointialueille maksettavien laskennallisten korvausten maksatusprosessia. Muuttunut maksatusprosessi on kuvattu korvausohjeessa, johon tehdään samalla muita pienempiä korjauksia.

Kunnille ja hyvinvointialueille maksettavan laskennallisen korvauksen maksatusprosessi muuttuu 1.9.2023. Syyskuun alusta alkaen KEHA-keskus ei maksa kunnille ja hyvinvointialueille laskennallista korvausta automaattisen maksatuksen ulkopuolelle jääneistä henkilöistä ilman erillistä hakemusta. Automaattinen maksatus perustuu automaattiseen maksatusehdotelmaan, jonka ulkopuolelle jäävät maksatusten henkilöpiiriin kuuluvat henkilöt, joiden henkilötunnus tai tieto kotikuntamerkinnästä eivät henkilölistauksen muodostumisen hetkellä ole UMA- tai VTJ-järjestelmissä. 

Jatkossa kuntien ja hyvinvointialueiden tulee hakea laskennallista korvausta automaattisen maksatuksen ulkopuolelle jääneistä henkilöistä KEHA-keskuksesta sähköisellä asiointilomakkeella aluehallinnon asiointipalvelussa. 

Muut korvausohjeeseen tehdyt muutokset koskevat harvinaisia poikkeustilanteita. Päivitetty ohje on julkaistu Finlex-palvelussa. 

Kuntia ja hyvinvointialueita tuetaan korvausten hakemisessa

Kotoutuminen.fi:n verkkosivutekstit kotoutumislain mukaisista korvauksista on päivitetty suomeksi ja ruotsiksi. Kunnat ja hyvinvointialueet saavat lisää tietoa korvausten hakemisesta ja maksatuksesta myös korvauskoulutuksen tallenteesta. Maksatuksen hakemisessa neuvoo tarvittaessa KEHA-keskus. 

Lisätietoja:
Ohje kotoutumislain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille 
Koulutus kotoutumislain mukaisten kustannusten hakemisesta ja maksatuksesta
Aluehallinnon asiointipalvelu

Erityisasiantuntija Maria Tiainen, työ- ja elinkeinoministeriö ([email protected])
Erityisasiantuntija Nea Brandt, työ- ja elinkeinoministeriö ([email protected])

Takaisin uutisiin