Kuntia kehotetaan huomioimaan vuoden 2023 alussa voimaan tulevat kotoutumislain muutokset

Julkaisuajankohta 22.11.2022 17.30
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö kehottaa kuntia varautumaan ja valmistautumaan vuoden 2023 alussa voimaan tuleviin kotoutumislain muutoksiin sekä tilapäistä suojelua saavien kuntiin siirtymiseen. Ajankohtaista tietoa lakimuutoksista, tehtävien järjestämisvastuista ja tilapäistä suojelua saavien palveluista ja korvauksista on koottu kirjeeseen.

Kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin (1386/2010) on esitetty muutoksia 1.1.2023 alkaen. Lakimuutos liittyy sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtymiseen hyvinvointialueille. Lakimuutoksen myötä kotoutumislaissa huomioidaan hyvinvointialueen rooli kotoutumisen edistämisessä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut tiistaina 22.11.2022 kirjeen kuntien tehtävistä ja resursseista kototutumisen edistämisessä. Työ- ja elinkeinoministeriö kiinnittää vuoden 2022 aikana kuntien huomiota etenkin kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton henkilöresursseihin, tietojärjestelmiin ja tietojensiirtoon, erityiskustannuksia koskeviin sopimuksiin, alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten ja nuorten asumisen tehtävien siirtoon sekä yhteistyön merkitykseen. Kuntia kehotetaan valmistautumaan myös tilapäistä suojelua saavien kuntiin siirtymiseen keväällä 2023. 

TEM valmistelee ohjeita vuoden 2023 muutoksista 

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan ohjeistusta vuoden 2023 muutoksista kotoutumisen edistämiseen sekä kotoutumislain mukaisia korvauksia koskevan ohjeen päivitystä. Ohjeet on tarkoitus julkaista ennen joulua kotoutuminen.fi:ssä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähestynyt kuntia myös 17.12.2021 päivätyllä kirjeellä, joka koski kuntien tehtäviä ja resursseja kotoutumisen edistämisessä. Mainitussa kirjeessä on kuvattu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sekä kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010, jatkossa kotoutumislaki) muutosten vaikutuksia kuntien tehtäviin ja resursseihin.

Lisätietoa:
Kirje kuntien tehtävistä ja resursseista kotoutumisen edistämisessä 22.11.2022
Kirje kuntien tehtävistä ja resursseista kotoutumisen edistämisessä 17.12.2021

Johtava asiantuntija Mira Sinkkonen, [email protected]

Takaisin uutisiin