Lakiesitys ulkomaalaislain oleskelulupasäännösten uudistuksesta lausuntokierroksella

Julkaisuajankohta 2.2.2024 10.30
Uutinen

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ulkomaalaislain uudistuksia käsittelevän lakiesityksen. Hallituksen esitys koostuu useasta eri kokonaisuudesta, joilla toimeenpannaan hallitusohjelman kirjauksia maahantulosäännösten kiertämisestä ja henkilöllisyyden todentamisesta sekä sen estämisestä, että turvapaikanhakijat siirtyvät työperäisen oleskeluluvan hakijoiksi. Lausuntoja voi antaa 20.2.2024 asti.

Lausuntokierrokselle lähteneen hallituksen esityksen tavoitteena on estää turvapaikanhakijoiden siirtyminen työperäisen oleskeluluvan hakijaksi, jos turvapaikkaprosessi on kesken tai henkilö on vielä maassa turvapaikkamenettelyn jälkeen. Ehdotuksessa myös opiskelijoiden oleskeluluvat sisällytettäisiin kaistanvaihdon kiellon piiriin. 

Esityksen tavoitteena on tiukentaa sekä viranomaisen että oleskeluluvan hakijan velvollisuutta henkilöllisyyden todentamisessa. Jatkossa pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä se, että hakija on joko hankkinut matkustusasiakirjan tai todistettavasti pyrkinyt sellaisen hankkimaan. Samalla pyritään yhdenmukaistamaan ulkomaalaislain käsitteitä henkilöllisyyden todentamisessa.

Uudistuksen yhteydessä mahdollistettaisiin myös poliisin rekisteriin ulkomaalaislain nojalla tallennettujen sormenjälki- ja kasvokuvatietojen luovuttaminen Schengenin tietojärjestelmään tallennettaviin palauttamis-  ja maahantulokieltokuulutuksiin.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2024.

Lisätietoja:
Sisäministeriön tiedote lakiesityksestä
Lakihanke ja ohjeet lausuntokierrokselle: Ulkomaalaislainsäädännön oleskelulupasääntelyn kehittäminen

Takaisin uutisiin