Mahdollista tilapäisen suojelun lisätukea valmistellaan kuntien ja hyvinvointialueiden työn tueksi

Julkaisuajankohta 13.6.2024 10.30
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta pyritään toteuttamaan vuonna 2024 tilapäisen suojelun lisätuki. Valtionavustuksen avulla pyritään tukemaan tilapäistä suojelua saavien sujuvaa kuntiin siirtymistä ja kuntia sekä hyvinvointialueita palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä kotikunnan saaneille tilapäistä suojelua saaville ja muille pakolaisina saapuneille. Tämä on ennakkotieto ja haun ehtoihin voi tulla vielä muutoksia. Valtionavustushaun toteutuminen on ehdollinen rahoituksen varmistumiselle lisätalousarviossa.

Valtionavustuksen tuella kunta tai hyvinvointialue voisi järjestää tai kehittää tilapäistä suojelua saavien kotikunnan saaneiden tai muiden pakolaisina saapuneiden työllistymistä, kotoutumista ja osallisuutta tukevaa toimintaa tai palveluita vastaavasti kuten kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisesti maksettavalla laskennallisella korvauksella. Avustusta voisi käyttää myös palkkakustannuksiin. Kunnan tai hyvinvointialueen tulisi kuvata avustuksen suunniteltua käyttöä hakemuslomakkeella.

Valtionavustuksen ehdot vahvistetaan elokuussa, jos rahoitus varmistuu.

Valtionavustus myönnettäisiin tilapäistä suojelua saavien kotikunnan saaneiden määrän perusteella

Valtionavustus voitaisiin myöntää 1.5.2024 kunnassa tai hyvinvointialueeseen kuuluvissa kunnissa oleskelleiden tilapäistä suojelua saavien kotikunnan saaneiden määrän perusteella. 
Valtionavustusta voitaisiin myöntää alla esitettyjen maksukategorioiden mukaisesti. Tilapäistä suojelua saavien kotikunnan saaneiden määrä 1.5.2024 tarkastettaisiin laskennallisen korvauksen automatisoidusta järjestelmästä (LAKO-AUTO). Avustus myönnettäisiin ja maksettaisiin kunnille ja hyvinvointialueille kertasuorituksena.

Avustuksen määrä kunnille

  • vähintään 50 tilapäistä suojelua saavaa kotikunnan saanutta henkilöä = 30 000 euroa
  • vähintään 500 tilapäistä suojelua saavaa kotikunnan saanutta henkilöä = 60 000 euroa

Kunta voisi hakea valtionavustusta myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Jos kunta hakisi 30 000 euron valtionavustusta yhteistyössä muiden kuntien kanssa, hakijakunnan ja yhteistyötä tekevien kuntien laskennallisen korvauksen automatisoidun maksatuksen piirissä tulisi olla yhteensä vähintään 50 tilapäistä suojelua saavaa kotikunnan saanutta henkilöä. Jos kunta hakisi 60 000 euron valtionavustusta yhteistyössä muiden kuntien kanssa, hakijakunnan laskennallisen korvauksen automatisoidun maksatuksen piirissä tulisi olla vähintään 500 henkilöä. Jos kunta siis hakisi 60 000 euron avustusta yhteistyössä muiden kuntien kanssa, yhteistyökuntien laskennallisen korvauksen automatisoidun maksatuksen piirissä olevia henkilöitä ei huomioitaisi valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä olevassa henkilömäärässä. Menettely tukisi etenkin pienempien kuntien mahdollisuutta hakea valtionavustusta.

Avustuksen määrä hyvinvointialueille

  • vähintään 150 tilapäistä suojelua saavaa kotikunnan saanutta henkilöä = 30 000 euroa
  • vähintään 1500 tilapäistä suojelua saavaa kotikunnan saanutta henkilöä = 60 000 euroa

Hyvinvointialueet eivät voisi hakea valtionavustusta yhteistyössä.

Valtionavustus rahoitettaisiin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimalla EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) erillismäärärahalla. Avustus myönnettäisiin kunnille ja hyvinvointialueille kotoutumislain mukaisten korvausten lisänä myönnettävänä korvauksena. Valtionavustuksen maksatuksesta vastaisi KEHA-keskus. 

Hakuilmoitus on tarkoitus julkaista elokuussa

Kunnat ja hyvinvointialueet voisivat hakea valtionavustusta työ- ja elinkeinoministeriöstä elokuussa julkaistavalla hakulomakkeella. Hakuaika pyritään avaamaan elokuun puolivälissä. 

Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma järjestää valtionavustushausta infotilaisuuden 20.8.2024 klo 10–11. Tilaisuudessa kerrotaan avustuksen ehdoista, käyttökohteista ja haku- ja maksatusprosessista. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ilmoittaudu tilaisuuteen etukäteen 19.8.2024 klo 12 mennessä.

Lisätietoja:
Lue lisää Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta 
Ilmoittaudu infotilaisuuteen

Lisätietoja suunnitellusta avustuksesta saa myös sähköpostilla: kuntiinohjaaminen.tem(at)gov.fi

Takaisin uutisiin