Sisäministeriö valmistelee muutoksia perheenyhdistämiseen

Julkaisuajankohta 8.2.2024 11.30
Uutinen

Sisäministeriö on asettanut lakihankkeen, jonka avulla toimeenpannaan hallitusohjelman kirjauksia perheenyhdistämisen edellytysten tiukentamisesta. Hankkeessa valmisteltavat ulkomaalaislain muutokset vaikuttaisivat esimerkiksi perheenkokoajana toimivan puolison vähimmäisrajaan ja perheenkokoajan asumisaikavaatimukseen.

Tavoitteena on tehdä ulkomaalaislakiin muutos, jolla perheenkokoajana toimivalle puolisolle asetettaisiin 21 vuoden vähimmäisikäraja. Lakihankkeen myötä toimeentuloedellytys palautettaisiin kansainvälistä suojelua saavan alaikäisen perheenkokoajan perheenjäsenille, eli käytännössä alaikäisen huoltajalle.

Lakimuutosten myötä otettaisiin käyttöön myös kansainvälistä suojelua saavien perheenkokoajien asumisaikavaatimus. Jatkossa kansainvälistä suojelua saavan tulisi asua Suomessa kaksi vuotta ennen kuin perheenyhdistäminen olisi mahdollista.

Hankkeessa selvitetään myös mahdollisuutta rajata perheenyhdistämisessä sovellettavaa perheen määritelmää siten, että se kattaisi vain puolison ja lapset. 

Hallitusohjelman kirjausten mukaiset tiukennukset perustuvat EU:n perheenyhdistämisdirektiiviin, jossa määritellään vähimmäisedellytykset kolmannen maan kansalaiselle, joka oleskelee maassa laillisesti. Tavoitteena on ottaa käyttöön direktiivin mahdollistamat lisäedellytykset. 

Lisätietoja: 
Sisäministeriön tiedote perheenyhdistämisen edellytysten muuttamisesta
Lakihanke: perheenyhdistämisen edellytysten muuttaminen

Takaisin uutisiin