Suomeen muuton tilastoissa näkyy maailman konfliktit ja taantuman vaikutukset 

Julkaisuajankohta 31.1.2024 16.12
Uutinen

Suomeen kohdistuneen maahanmuuton tilastoissa näkyivät vuonna 2023 Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, itärajan tilanne sekä talouden taantuma ja työvoimapula. Maahanmuuttovirasto on julkaissut vuoden 2023 viralliset maahanmuuttotilastot.

Suomeen saapuu edelleen runsaasti Ukrainan sotaa pakenevia. Lisäksi opiskelijat sekä työntekijöiden ja opiskelijoiden perheenjäsenet ovat jättäneet ennätysmäärän oleskelulupahakemuksia.

Maahan muuttavien joukossa suurin asiakasryhmä on ukrainalaiset. Tilapäisen suojelun tarve on kuitenkin laskussa. Tilapäistä suojelua myönnettiin 18 969 Ukrainasta paenneelle vuonna 2023 (2022: 45 358). Maahanmuuttovirasto arvioi, että vuonna 2024 tilapäisen suojelun hakijoita saapuisi Suomeen noin 8 000 – 12 000.

Viime vuonna Suomessa jätettiin 5 372 turvapaikkahakemusta, kun edeltävänä vuonna niitä jätettiin 5 827. Myönteisiä päätöksiä turvapaikkahakemuksiin tehtiin 1 571. Tämän lisäksi Suomi vastaanotti 1 342 kiintiöpakolaista.

Turvapaikkahakemusten kokonaismäärää nosti itärajalla syksyllä 2023 rekisteröidyt 1 282 turvapaikkahakemusta. 

Työperusteinen maahanmuutto ja opiskelijoiden hakemukset ovat edelleen korkealla tasolla 

Työperusteinen maahanmuutto nousi vuonna 2022 ennätykselliselle tasolle (20 960 ensimmäistä työperusteista lupahakemusta). Viime vuonna kokonaishakemusmäärä laski, mutta pysyi kuitenkin historiallisessa vertailussa korkeana (16 999 ensimmäistä työperusteista oleskelulupahakemusta). Myönteisiä päätöksiä ensimmäisiin työperusteisiin oleskelulupiin tehtiin yhteensä 15 081 (2022: 16 081).

Työperusteinen maahanmuutto on korkealla tasolla muun muassa siksi, että yritysten rekrytointiverkostot ovat kehittyneet. Ukrainan sodan vuoksi myös Venäjän kansalaisten hakemukset lisääntyivät vuonna 2022. Talouden taantuma ja rakennusalan hiljentyminen vaikuttivat hakemusmäärän laskuun vuonna 2023.

Työperusteisia hakemuksia jättivät eniten vuonna 2023 Filippiinien, Venäjän, Intian ja Kiinan kansalaiset.

Perheenjäsenten oleskelulupahakemuksia jätettiin yhteensä 21 583 (2022: 18 981). Oleskelulupia perhesiteen perusteella hakivat eniten Sri Lankan, Venäjän, Intian, Filippiinien ja Bangladeshin kansalaiset. Perhesidehakemusten määrä on noussut vuodesta 2021 alkaen työ- ja opiskeluperusteisten oleskelulupien hakemusmäärän kasvun myötä. Perheenjäsenille myönnettiin viime vuonna yhteensä 20 278 ensimmäistä oleskelulupaa (2022: 15 457).

Opiskelijat jättivät ensimmäisiä oleskelulupahakemuksia yhteensä 12 867 vuoden 2023 aikana (2022: 9 855). Hakemusmäärän kasvuun ovat vaikuttaneet esimerkiksi opiskelija- ja tutkijalakia koskeva lainsäädäntömuutos. Lisäksi oppilaitosten ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattujen koulutusten määrä on kasvanut. Opiskelijoille myönnettiin viime vuonna yhteensä 12 795 ensimmäistä oleskelulupaa (2022: 8 383).

Vuoden 2023 maahanmuuton tilastot on julkaistu Maahanmuuttoviraston tilastopalvelussa tilastot.migri.fi

Lisätietoja:
Maahanmuuttoviraston tiedote 31.1.2024: Maahanmuuton tilastot 2023: Maailman konfliktien ja talouden taantuman vaikutukset maahanmuuttoon 
Maahanmuuttoviraston tilastopalvelu

Takaisin uutisiin