Valtioneuvoston tilaamassa tutkimushankkeessa selvitetään eri maiden täydentäviä maahanmuuttoväyliä

Julkaisuajankohta 24.2.2021 12.44
Uutinen

Tänä syksynä valmistuvassa tutkimuksessa selvitetään, millaisia opinto- ja työperusteisia maahanmuuton väyliä on käytössä eri maissa. Täydentävien maahanmuuttoväylien on tarkoitus mahdollistaa ulkomailla oleskelevien, kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden laillinen ja turvallinen maahantulo.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä täydentävät väylät voivat käytännössä olla, millaisia ratkaisuja tällaisia järjestelyjä hyödyntävät valtiot ovat tehneet sekä kuinka laajasti ja keihin näitä menettelyjä sovelletaan. 

EU:lle täydentävien muuttoväylien kehittäminen on erityisen tärkeää siihen kohdistuvan muuttoliikkeen kannalta. Asia onkin noussut ajankohtaiseksi muuttoliikettä koskevissa kansainvälisissä keskusteluissa.

Suomella täydentäviä maahanmuuton väyliä ei tällä hetkellä ole käytössä. Suomesta suojelua voi saada turvapaikanhakijana tai uudelleensijoittamisohjelman kautta kiintiöpakolaisena. 

TEM on mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Lisätiedot:

Tutkimuksessa kartoitetaan eri maiden opinto- ja työperusteisia maahanmuuttoväyliä kansainvälistä suojelua tarvitseville

 

Takaisin uutisiin