Maahanmuuton tilannekatsaus tarkastelee maahanmuuttoa elinvoiman näkökulmasta

21.4.2021 9.50
Uutinen

Sisäministeriö on julkaissut vuoden 2021 ensimmäisen maahanmuuton tilannekatsauksen. Katsaus keskittyy väestön monimuotoisuuteen, maahanmuuton syihin ja maahanmuuttajien merkitykseen Suomen elinvoimaisuuden kannalta. Tilannekatsauksessa painotetaan, että maahanmuutto tuo Suomeen elinvoimaa ja osaamista ja voi tasapainottaa huoltosuhdetta.

Maahanmuuton tilannekatsauksen mukaan Suomessa maahanmuuttajia on noin kahdeksan prosenttia väestöstä. Tilannekatsauksen mukaan lähes puolet (47,1%) maahanmuutosta on työperusteista. Muita keskeisiä syitä saapua suomeen ovat perhe ja opiskelu. 

Maahanmuutto ei kohdistu tasaisesti koko maahan, vaan maahan muuttaneiden alueellisessa sijoittumisessa on merkittävää vaihtelua. Maahanmuutto keskittyy Uudellemaalle, jossa ulkomaalaistaustaisten suhteellinen osuus väestöstä on 14,2%. Vähiten ulkomaalaistaustaisia asuu Etelä-Pohjanmaalla, jossa ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä on 2,4%. 

Maahanmuuttajien suhteellisen osuuden lisäksi alueellisia eroja on myös maahan muuttaneiden lähtömaissa. Itä-Suomessa maahanmuuttajia on eniten Venäjältä ja Itä-Euroopasta, kun taas Länsi-Suomessa maahanmuuttajia on erityisesti Ruotsista.

Koska maahanmuutto on erityisesti työperäistä, esimerkiksi yritysten, opiskelumahdollisuuksien ja kausityöpaikkojen sijainnit vaikuttavat alueelliseen väestön monimuotoisuuteen. 

Maahanmuutto on keskeistä elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi

Tilannekatsauksen mukaan suomalaiset yritykset ovat nimenneet osaajien puutteen merkittäväksi esteeksi kasvulle ja kansainvälistymiselle. Osaajista on puutetta erityisesti ICT-, teollisuus-, puhtaanapito- ja hoiva-aloilla. Maahanmuuttajat voivat auttaa paikkaamaan tätä osaamisvajetta ja ylläpitämään kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Maahanmuutto voi myös tasapainottaa heikentyvää huoltosuhdetta. 

Katsauksessa korostetaan kotoutumisen roolia kunnissa. Monipuoliset kotoutumistoimenpiteet ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen parantavat maahanmuuttajien työllisyyttä ja tulotasoa, ja näin myös vahvistavat hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen tulevaisuutta.

Lisätietoja: 
Sisäministeriön maahanmuuton tilannekatsaus: Suomen väestö monimuotoistuu
Kotouttamisen osaamiskeskuksen kuukausittaiset työllisyyskatsaukset

Takaisin uutisiin