Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea vastaanoton kehittämiseen

Julkaisuajankohta 14.1.2020 13.21
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen lisätukien haku on käynnistynyt. Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea ajalla 1.1.–31.3.2020 KEHA-keskuksesta laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2019 kuntaan saapuneista pakolaisista sekä bonusrahaa uusista tai korotetuista kuntapaikkapäätöksistä. Lisäksi kunnat voivat hakea suoraan Sylvia-hankkeesta lisätukea hätätapausten vastaanottoon.

Sylvia-hankkeen rahoittamia lisätukia haetaan niistä annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisätuet maksetaan kunnille työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoiman Sylvia-hankkeen rahoituksesta. Sylvia-hanke rahoitetaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta. Hankkeen toiminta jatkuu maaliskuuhun 2021 asti.

Laskennallisen korvauksen lisäosaa voi hakea vuonna 2019 kuntaan saapuneista pakolaisista

Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa kansainvälistä suojelua saavista, vuonna 2019 kuntaan saapuneista henkilöistä ajalla 1.1.-31.3.2020. Lisäosa haetaan KEHA-keskuksesta. 

Laskennallisen korvauksen lisäosa on

  • 1 197,88 euroa alle 7-vuotiaista ja
  • 402,50 euroa 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä. 

Korvaus maksetaan kunnalle kertakorvauksena riippumatta kunnassa asuttujen päivien tai kuukausien määrästä. Lisäosaa hakevan kunnan tulee olla henkilön ensimmäinen todellinen kotikunta.

Korvausta voi hakea seuraavista vuoden 2019 aikana kuntaan tulleista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä:

  • kiintiöpakolaiset
  • turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 87 § ja 88 §)

Uuden kuntapaikkapäätöksen tehneet tai päätöstään korottaneet kunnat voivat hakea bonusrahaa

Kunnat, jotka ovat tehneet päätöksen kuntapaikoista vuonna 2019, voivat hakea KEHA-keskuksesta ajalla 1.1.-31.3.2020 bonusrahaa, jos ne ovat tehneet ensimmäistä kertaa tai neljän vuoden tauon jälkeen päätöksen vähintään 20 kuntapaikasta tai korottaneet kuntapaikkamääräänsä 20:llä. Bonusraha on 20 000 €.

Bonusrahan myöntäminen edellyttää todellista, ajankohtaista alueellista tarvetta kuntapaikoille. Bonusrahaa ei myönnetä, jos tarveperuste kuntapaikoille ei täyty.

Bonusrahaa hakevan kunnan tulee tarjota päätöksen mukainen kuntapaikkamäärä pakolaisten kuntaan siirtymiseen ja valmistautua järjestämään vastaanoton palvelut. Bonusraha on tarkoitettu kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoon valmistautumiseen ja kotouttamisen kehittämiseen kunnissa. 

Hätätapausten vastaanottoon ennakkoon sitoutuneet kunnat voivat hakea lisätukea

Ennakkoon hätätapausten vastaanottoon sitoutuneet kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeelta lisätukea vuonna 2019 ja 2020 kuntaan saapuvista hätätapauksista. Vuonna 2020 kuntaan saapuvista hätätapauksista lisätuki haetaan ajalla 1.1.2020–15.1.2021. 

Lisätuki on 3 422,50 alle 7 vuotiaista ja 1 150,00€ yli 7 vuotta täyttäneistä hätätapauksina kuntaan saapuneista. Tuki haetaan sen jälkeen, kun hätätapauksina saapuvat pakolaiset ovat saapuneet kuntaan. 

Hakuohjeet ja -lomakkeet:

Lisätietoa:

Hankepäällikkö Hanna-Maria Hyttinen, TEM, hanna-maria.hyttinen(at)tem.fi, puh. 029 50 47203
Hankekoordinaattori Maria Tiainen, TEM, maria.tiainen(at)tem.fi, puh. 029 50 47582
Sylvia-hanke

Takaisin uutisiin