Rakennusalan heikko suhdanne on kasvattanut ulkomaalaisten työttömyyttä

Julkaisuajankohta 20.2.2024 12.53
Uutinen

Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa. Kasvua selittää tilapäistä suojelua saaneiden ukrainalaisten siirtyminen TE-asiakkaiksi sekä ulkomaalaisen väestön määrän kasvu Suomessa.

Tammikuun 2024 lukuihin perustuvan työllisyyskatsauksen mukaan: 

  • Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli tammikuussa 42 428, mikä on 15 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 19 prosenttia (6 636 henkilöä). 
  • Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa jatkuvasti. Kasvua selittää paitsi tilapäistä suojelua saaneiden ukrainalaisten siirtyminen TE-asiakkaiksi, myös yleisesti ulkomaalaisen väestön määrän kasvu Suomessa.
  • Viime aikoina ulkomaalaisten työttömyyden kasvuun on kuitenkin vaikuttanut myös suhdannetilanteen heikentyminen etenkin rakennusalalla. Tästä kielii esimerkiksi se, että työttömyys on kasvanut erityisesti ulkomaalaisten miesten keskuudessa.
  • Työvoimatutkimuksen mukaan ulkomaalaisten työllisyysaste oli 66,3 % vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Ulkomaan kansalaisten kausitasoitettu työllisyysaste laski 1,9 %-yksiköllä edelliseen neljännekseen nähden.
    • Ulkomaalaisten työllisyysaste pysytteli vuoden 2023 alkupuoliskolla selvästi korkeammalla tasolla kuin ennen koronakriisiä. Nyt näyttäisi kuitenkin siltä, että työllisyysasteen trendi on lähtenyt heikkenevän suhdanteen vuoksi laskuun. Ulkomaalaisten työllisyysaste on Suomen kansalaisten vastaavaa suhdanneherkempi. 

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin ja työvoimatutkimuksen kyselytietoihin.

Helmikuun 2024 katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta

Lisätietoja:
Työllisyyskatsaukset

Takaisin uutisiin