Tukea seksuaalioikeusteemojen käsittelyyn kotoutumisessa Haastavat aiheet puheeksi - seksuaalioikeudet kotouttavassa työssä hankkeen materiaaleista

Julkaisuajankohta 5.1.2021 9.09
Uutinen

Haastavat aiheet puheeksi - seksuaalioikeudet kotouttavassa työssä hanke toimi vuonna 2020 työ- ja elinkeinoministeriön tuella. Hankkeessa tuotettiin muun muassa verkkokurssi ja videoita, jotka tukevat haastavien, seksuaalisuuteen ja intiimielämään liittyvien aiheiden puheeksi ottamisen. Materiaaleihin kuuluvat muun muassa verkkokoulutus ja videoita.

Hankkeessa kartoitettiin seksuaalioikeuksiin liittyvien teemojen käsittelyä muun muassa yhteiskuntaorientaatiota tarkastelemalla, verkkomateriaaleja kokoamalla ja kyselyiden avulla. Hankkeessa luotujen materiaalien lisäksi hankkeessa järjestettiin seitsemän alueellisesti suunnattua etäkoulutusta ja kaksi lisäkoulutusta.

Lisätietoja:

Ammattilaisille suunnattu materiaalipankki seksuaalioikeuksista Väestöliiton sivuilla

Koulutuspaketti maahanmuuttaneille

Takaisin uutisiin