Uudistettuja kotoutumisen mallilomakkeita julkaistu

Julkaisuajankohta 23.11.2022 17.11
Uutinen

Kotoutumisen osaamiskeskus on uudistanut aiemmin vanhassa kotouttaminen.fi-verkkopalvelussa julkaistuja kotoutumisen mallilomakkeita. Uudet mallilomakkeet julkaistaan kotoutuminen.fi:ssä loppuvuoden aikana. Ensin julkaistaan alkuhaastattelun ja henkilön kotoutumissuunnitelman mallilomakkeet suomeksi. 

TE-toimisto käynnistää alkukartoituksen työttömäksi työnhakijaksi rekisteröityneelle maahanmuuttaneelle, ja kunta maahanmuuttaneelle, joka saa toimeentulotukea muuten kuin tilapäisesti. TE-toimisto tai kunta voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttaneelle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. 

TE-toimisto tai kunta voi pyytää hyvinvointialuetta osallistumaan alkukartoituksen laadintaan, jos maahanmuuttaneen kotoutumisen edistäminen edellyttää palvelujen yhteensovittamista.
Alkukartoituksen jälkeen kunta ja/tai TE-toimisto yhteistyössä maahanmuuttaneen kanssa tekevät tarvittaessa yksilöllisen kotoutumissuunnitelman ja/tai perheen kotoutumisuunnitelman. Hyvinvointialue osallistuu tarvittaessa kotoutumissuunnitelman tekemiseen.
 
Ilman huoltajaa tulleelle alaikäiselle tehdään aina alaikäisen kotoutumissuunnitelma.

Mallilomakkeet julkaistaan kotoutuminen.fi:ssä

Löydät kotoutuminen.fi:stä eri tarkoituksiin tehtyjä lomakepohjia, joita voit hyödyntää ja muokata sopiviksi tai käyttää sellaisenaan. Lomakkeet on uudistettu syksyn 2022 aikana ja julkaistaan loppuvuoden aikana suomeksi ja ruotsiksi.

Ensin valmistuneet alkuhaastattelun ja kotoutumissuunnitelman mallilomakkeet suomenkielisinä on jo julkaistu. Ruotsin käännökset sekä perheen ja alaikäisen kotoutumissuunnitelman mallilomakkeet ovat tulossa saataville viimeistään joulukuussa 2022.

Voit antaa palautetta lomakkeista ensisijaisesti palautelomakkeen kautta.

Lomakkeet

Lue lisää:

Lomakkeet

Takaisin uutisiin