Julkaisutilaisuus: selvitys maahanmuuttajien osaamiskeskuksista, ohjaus- ja neuvontapalveluista ja Talent Hubeista

Keskiviikko 5.6.2024 klo 13.00 –  15.00

työ- ja elinkeinoministeriö

Tilaisuudessa julkaistaan selvitys, jossa tarkastellaan kuntien maahanmuuttaneiden osaamiskeskusten, matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä Talent Hubien tilannetta, käytäntöjä sekä palveluiden juurtumisen edellytyksiä osaksi kuntien palvelutarjontaa.

Aika: 5.6.2024 klo 13-14.30

Paikka: verkossa (Teams)

Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää osaamiskeskusten, ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä Talent Hub-toiminnan arvioinnissa, kehittämisessä ja juurruttamisessa osaksi kuntien palveluita. Selvityksen tarkoituksena on tarkastella toiminnan onnistumista ja vaikutuksia sekä tunnistaa parhaita käytäntöjä, jotta palveluiden parhaita kotoutumista ja työllistymistä edistäviä toimenpiteitä ja toimintamalleja hyödynnettäisiin ja kehitettäisiin kunnissa myös jatkossa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys toteutettiin marraskuun 2023 ja toukokuun 2024 välisenä aikana. Selvityksen ovat toteuttaneet Laura Koskimies ja Ilkka Tiensuu Innolink Researchista sekä erikoistutkija Pekka Kettunen Siirtolaisuusinstituutista.

Tilaisuus järjestetään etänä Teams-yhteydellä. Ilmoittaudu tilaisuuteen etukäteen 3.6.2024 mennessä Webropol-lomakkeella. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa.

Ohjelma

  • Selvityksen tausta: Susanna Piepponen, työ- ja elinkeinoministeriö 
  • Selvityksen tulokset: Laura Koskimies ja Ilkka Tiensuu, Innolink Oy, Pekka Kettunen, Siirtolaisuusinstituutti
  • Kommenttipuheenvuorot
    • Olga Silfver, Espoon kaupunki
    • Arja Loima, Järvenpään kaupunki
    • Anna Kivinen, Turun kaupunki
  • Loppusanat: Paula Karjalainen, työ- ja elinkeinoministeriö 

Lisätietoja:
Ilmoittaudu tilaisuuteen
Tilaisuuden kutsu

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, järjestöt ja yhteisöt