Hallituksen tiekartta lisää ja sujuvoittaa koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa

10.9.2021 15.00
Uutinen

Koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartta kokoaa yhteen toimia, jotka lisäävät Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta ja maahanmuuttoprosessin sujuvuutta. Tiekartta kiteyttää pitkän aikavälin tavoitetilan vuoteen 2035 asti. Tiekartan pyrkimyksenä on vahvistaa Suomen elinvoimaa ja julkista taloutta.

Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttoa, jotta yritykset ja muut toimijat löytävät osaavaa työvoimaa. Hallituksen tavoitteena onkin vähintään kaksinkertaistaa työperäinen maahanmuutto vuoteen 2030 mennessä. Koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartta on toimintasuunnitelma, jonka avulla tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Tiekartalla on kolme strategista tavoitetta. Sen tavoitteena on tehdä Suomesta globaalisti kiinnostava ja houkutteleva paikka opiskella ja työskennellä vastaanottavassa yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös sujuvoittaa palvelupolkuja, jotta suomeen saapuminen ja asettuminen on helppoa ja sujuvaa. 

Tiekartassa panostetaan erityisesti digitaalisiin palvelupolkuihin

Tiekartta kokoaa toimenpiteitä, joilla tavoitteita edistetään poikkihallinnollisesti. Tiekartan suunnitelma ulottuu vuoteen 2035 ja sitä päivitetään säännöllisesti. 

Osaajien maahanmuuttoa edistetään esimerkiksi digitalisoimalla oleskelulupaprosesseja ja viranomaispalveluita ja kehittämällä kansainvälisen rekrytoinnin palveluita yrityksille. Tiekartassa panostetaan myös koko perheen kotoutumiseen ja työelämälähtöisiin koulutusohjelmiin. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut tiekarttaa tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi ministeriöiden, alue- ja paikallishallinnon, työmarkkinajärjestöjen, yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Hallitus hyväksyi tiekartan budjettiriihessä 9.9.2021. 

Lisätietoa:
TEM:n tiedote tiekartasta
Koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartta

Takaisin uutisiin