Kotoutumislakiin esitetään muutoksia, jotta Ukrainasta sotaa paenneiden palvelut voidaan turvata

Julkaisuajankohta 1.7.2022 12.00 | Julkaistu suomeksi 1.7.2022 klo 14.02
Uutinen

Hallitus valmistelee kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin muutoksia, jotka koskevat tilapäistä suojelua saavia. Lausuntokierrokselle lähteneessä lakiesityksessä esitetään, että valtio voisi maksaa kunnille ja hyvinvointialueille kotoutumislain mukaisia korvauksia palveluiden järjestämisestä niille tilapäistä suojelua saaville, joille on myönnetty kotikunta.

Tilapäistä suojelua saavat ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti vastaanottolain ja vastaanottopalveluiden piirissä. Tilapäistä suojelua saavien edellytykset kotikunnan saamiselle voivat kuitenkin täyttyä keväällä tai kesällä 2023. Kun henkilöt saavat kotikunnan, kunnan ja muiden viranomaisten vastuu tilapäistä suojelua saavien palveluiden järjestämisestä kasvaa. 

Voimassa oleva kotoutumislaki ei kuitenkaan mahdollista sitä, että valtio korvaisi kunnille ja hyvinvointialueille korvauksia tilapäistä suojelua saaville järjestetyistä palveluista. 

Hallituksen lakiesitys on lausuntokierroksella 5.8. asti

Lakiesityksessä esitetään, että valtio voisi maksaa kunnille ja hyvinvointialueille korvauksia tilapäistä suojelua saavien palveluiden järjestämisestä samoin kuin kansainvälistä suojelua saavien palveluista. Lakiesityksessä ehdotetaan myös, että tilapäistä suojelua saaviin sovellettaisiin kuntaan osoittamista koskevaa sääntelyä. 

Lisäksi esitetään, että alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tullut tilapäistä suojelua saava lapsi tai nuori saisi asumisen ja tuen palvelut samoin kuin ilman huoltajaa alaikäisenä Suomeen saapunut kiintiöpakolainen tai kansainvälistä suojelua saava lapsi tai nuori.

Lakiesitys on lausuntokierroksella 1.7–5.8.2022.

Lisätietoa:
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote lakiesityksestä
Lausuntopalvelu.fi: Hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

Takaisin uutisiin