Työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton Talent Boost -ohjelma jatkuu uudistettuna

Julkaisuajankohta 22.11.2023 10.45
Uutinen

Ministerityöryhmä hyväksyi uudistetun työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton Talent Boost -ohjelman vuosille 2023–2027 21.11.2023. Tavoitteena on, että Suomi saa tarpeisiin sopivaa osaamista sekä vahvistuksia talouskasvuun, työllisyyteen ja innovaatiotoimintaan.

Talent Boost -ohjelma 2023–2027 kokoaa työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton toimet ja tavoitteet yhteen. Ohjelma noudattaa hallitusohjelman painopisteitä sekä tehostaa jo aiemmin käyttöön otettuja toimia.

Talent Boost perustuu tiiviiseen verkostoon. Ohjelmaa toteuttavat valtakunnallisesti ja alueellisesti esimerkiksi kaupungit, korkeakoulut, oppilaitokset, yritykset ja muut toimijat, jotka kehittävät osaajille ja työnantajille suunnattuja palveluita.

Tavoitteena on lisätä kansainvälisten osaajien saatavuutta ja sujuvoittaa lupaprosesseja sekä vahvistaa Suomen pitovoimaa 

Talent Boost -ohjelma edistää jatkossa työvoiman kansainvälistä rekrytointia hallitusohjelman mukaisesti kohdennetusti neljästä kohdemaasta, jotka ovat Intia, Brasilia, Vietnam ja Filippiinit. Osaajaryhminä korostuvat korkeasti koulutetut, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ja vientiteollisuuden työntekijät sekä kausityöntekijät. Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden määrää pyritään edelleen hallitusti lisäämään ja edellytyksiä Suomeen työllistymiselle parantamaan.

Oleskelulupien käsittelyaikoja pyritään lyhentämään esimerkiksi automatisaatiota lisäämällä. Tavoitteena on sujuva saapuminen Suomeen sekä toimiva jälkivalvonta ja väärinkäytösten ehkäisy. 

Tavoitteena on tukea myös osaajien jäämistä Suomeen. Osana ohjelmaa selvitetään hallitusohjelman mukaisesti pitovoimaan vaikuttavia tekijöitä, kuten toimivia peruspankkipalveluita sekä englanninkielistä varhaiskasvatusta ja koulutusta. Suomen ja ruotsin kielen oppimista tuetaan sekä opinnoissa että työelämässä. Keskeistä on myös työperäisen hyväksikäytön torjunta, jolle laaditaan oma toimenpideohjelma vuoden 2023 loppuun mennessä.

Talent Boost -ohjelma on työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima poikkihallinnollinen kansainvälisen rekrytoinnin ja työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton toimenpideohjelma.

Lisätietoja: 
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote Talent Boost -ohjelmasta
Talent Boost 2023–2027
Orpon hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet

Takaisin uutisiin