Työllistymisen ja kotoutumisen edistämistä koskevat esitykset lähtevät lausuttaviksi 

Julkaisuajankohta 22.2.2022 17.03
Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy ensi vuoden alussa hyvinvointialueille. Tämän vuoksi kahteen lakiin esitetään pääosin teknisluonteisia muutoksia. Lausuntokierrokselle lähtevien esitysten mukaan myös kotoutumisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen hyvinvointialueille olisi mahdollista. Esityksellä pyritään lisäksi turvaamaan perheryhmäkotien toiminnan jatkuvuus ja lasten hoiva, huolenpito ja kasvatus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa kunnilta hyvinvointialueille. Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettuun lakiin (TYP-laki) ja kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin (jatkossa kotoutumislaki) täytyy tämän vuoksi tehdä muutoksia. 

Esityksen mukaan TYP-lakia muutettaisiin järjestämisvastuun siirtyessä siten, että hyvinvointialueesta tulee yhteistoimintamallissa sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava taho. Kunnat nimeäisivät jatkossakin monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavat henkilöt. 

Myös kotoutumislakiin esitetään hyvinvointialueiden roolia selkeyttäviä teknisiä muutoksia.

Esityksessä ehdotetaan kotoutumisen edistämistä annetun lain muuttamista siten, että hyvinvointialueille mahdollistettaisiin lain kuudennessa luvussa tarkoitettujen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvauksien hakeminen vuodesta 2023 alkaen. 

Hyvinvointialueille uusi tehtävä perheryhmäkotitoiminnan järjestämisestä

Lakiehdotuksessa esitetään, että vastuu alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleen lapsen ja nuoren tuesta sekä asumisen järjestämisestä esimerkiksi perheryhmäkodeista siirrettäisiin kunnilta hyvinvointialueille. Perheryhmäkoteja on tällä hetkellä noin kymmenessä kunnassa, joten tehtävän ei arvioida lisäävän merkittävästi hyvinvointialueiden tehtäviä. 

Muutosesitykset lähtevät lausuntokierrokselle

Lausuntoja esitetyistä lakimuutoksista voi antaa 5.4.2022 asti. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa 2022. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. 

Valmisteilla on samanaikaisesti myös molempien lakien kokonaisuudistukset, joiden on tarkoitus tulla lausuntokierrokselle myöhemmin keväällä 2022. Nämä lait on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022, ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 2024. 

Lisätiedot:
Lue työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 22.2.2022: Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille vaatii lakimuutoksia – työllistymisen ja kotoutumisen edistämistä koskevat esitykset lähtevät lausuttaviksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä annetun lain uudistamista

Hallituksen esitys laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Takaisin uutisiin