Uusi selvitys kertoo ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnasta eri maissa ja antaa suosituksia Suomeen

11.10.2021 15.00
Uutinen

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) on laatinut selvityksen ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnasta eri maissa. Selvityksessä avataan viranomaisten yhteistyömalleja sekä lainsäädäntöä. Selvityksen mukaan esimerkiksi monialainen yhteistyö ja toimijoiden koulutus voisivat auttaa hyväksikäyttöön puuttumisessa.

Kolmeen osaan jaetussa selvityksessä esitellään työperäisen hyväksikäytön ilmiötä, Suomen nykytilaa ja kansainvälisiä toimia hyväksikäytön torjumiseksi. Johtopäätöksien lisäksi selvityksessä pohditaan, miten muissa maissa kehitettyjä käytäntöjä voitaisiin soveltaa Suomessa. 

Selvitys keskittyy erityisesti Norjassa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa kehitettyihin yhteistyömalleihin, joita voidaan pitää Euroopan edistyksellisimpinä. Lisäksi selvityksessä avataan Alankomaiden, Belgian ja Iso-Britannian lainsäädäntöä, Viron työriitakomiteaa ja Ruotsin lakia henkilöön kohdistuvan hyväksikäytön kriminalisoinnista (människoexploatering). 

Ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttöön puuttuminen vaatii yhteistyötä ja koulutusta

Selvityksen mukaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön puuttuminen vaatii toimivaa rakenteellista yhteistyötä erityisesti työsuojelulta, poliisilta, verottajalta ja muilta keskeisiltä toimijoilta. Esimerkiksi toimijoiden välistä tiedonvaihtoa ja alueellisia kohtaamisia tulisi vahvistaa.  

Toimijat tarvitsevat myös koulutusta ja tietoa hyväksikäytön tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. Selvityksen suositusten mukaan myös ulkomaisten työntekijöiden tietoisuutta omista oikeuksistaan on vahvistettava ja uhrien asemaa parannettava.  

HEUNI on tehnyt selvityksen työ- ja elinkeinoministeriön Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn työryhmän toimeksiannosta. Selvitys julkaistiin torstaina 7.10.

Lisätietoa:
Selvitys ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnan menettelyistä eri maissa

Takaisin uutisiin