Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 -webinaari

Tiistai 9.4.2024 klo 13.00 –  14.30

työ- ja elinkeinoministeriö

Webinaarisarja Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 tarjoaa tietoa ja tukea kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) valmistautumisessa. Kevään 2024 aikana järjestettävissä webinaareissa käydään läpi, miten kotoutumislain uudistus vaikuttaa kotoutumista edistävien toimijoiden vastuisiin ja tehtäviin. Tiistaina 9.4. aiheena kunnan kotoutumisohjelma ja siihen sisältyvät kotoutumista edistävät palvelut.

Aika: 9.4.2024 klo 13.00–14.30

Paikka: verkossa

Webinaarisarja on suunnattu etenkin kunnissa ja TE-toimistoissa kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton parissa työskenteleville ammattilaisille sekä kunnissa ja työllisyysalueilla palveluiden suunnittelusta vastaaville. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita myös muut kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. 

Webinaarin ohjelma julkaistaan tässä tapahtumakuvauksessa lähempänä tilaisuutta.

Ilmoittaudu webinaariin 5.4.2024 mennessä Webropol-lomakkeella.

Seuraavan webinaarin ajankohta ja teema

Tilaisuudet järjestetään etäyhteydellä ja tallennetaan. Webinaarisarjan järjestää työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä KEHA-keskuksen ja Kuntaliiton kanssa. 

Uudistettu kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 samanaikaisesti työvoimapalvelujen uudistuksen (TE24) kanssa.

Lisätietoja:
Ilmoittaudu webinaareihin
Kutsu Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta -webinaareihin

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet