Hyppää sisältöön

Tervetuloa Suomeen -opas antaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta

Laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386 7§) edellyttää, että maahanmuuttajalle annetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Tervetuloa Suomeen -opas on lain mukainen tietopaketti.

Opasta jakavat vain niin sanotut lakisääteiset tahot eli Digi- ja väestötietovirasto, maahanmuuttovirasto ja Suomen lähetystöt ulkomailla. Viranomainen antaa oppaan asiakkaalle oleskeluluvan tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestörekisteröinnin yhteydessä.

Oppaan materiaali ja kieliversiot on poimittu InfoFinland-verkkopalvelusta. Kotoutumislakia soveltavat viranomaiset vastaavat kukin osaltaan oppaan sisällön ajankohtaisuudesta päivittämällä InfoFinlandin sisältöjä yhteistyössä verkkopalvelun toimituksen kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus vastaa oppaan päivittämisen ja jakelun koordinoinnista.

Oppaan voi lukea myös työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) verkkosivuilla www.tem.fi/tervetuloa-suomeen. Oppaan kielet ovat suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro, ranska, espanja, turkki, kiina, arabia, persia ja somali. Opas on painettu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Muita kieliversioita voi lukea verkossa.

Tervetuloa Suomeen -esite on painettu 13 kielellä

Tervetuloa Suomeen -materiaalina on julkaistu myös esite. Esite on painettu kaikilla oppaan kielillä. Lisäksi kielivalikoimassa on thai. Esitteen tarkoituksena on antaa tiiviisti tietoa oppaan sisältämistä aiheista, sekä toisaalta ohjata lukemaan opasta verkosta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Tervetuloa Suomeen -korttia voivat tilata kaikki maahanmuutto- ja kotoutumistoimijat

Muut toimijat, kuten muut viranomaiset sekä maahanmuutto- ja kotoutumistyötä tekevät toimijat, voivat tilata maksutta asiakkailleen jaettaviksi postikortin kokoisia mainoksia, jotka ohjaavat lukemaan opasta sähköisesti TEM:n verkkosivuilta.

Lisätietoa:
Tervetuloa Suomeen -materiaali 
Tervetuloa Suomeen -oppaan ja esitteen tilaus- ja jakeluohje lakisääteisille jakelijoille
Tervetuloa Suomeen -kortin tilausohje muille kotoutumistoimijoille 
InfoFinland-verkkopalvelu 

Helena Torkko, erityisasiantuntija, [email protected]