EMN: Turvapaikanhakijoiden työllistymistä tukevia toimia on vain vähän, vaikka heillä on oikeus työntekoon

Julkaisuajankohta 9.10.2023 9.54
Uutinen

Euroopan muuttoliikeverkosto EMN mukaan turvapaikanhakijoiden työllistymisen tukeminen on pääasiassa vastaanottokeskusten ja järjestöjen vastuulla. Turvapaikanhakijoiden integroituminen työmarkkinoille ei näyttäydy Suomessa prioriteettina.

Laki kotoutumisen edistämisestä ei koske turvapaikanhakijoita, eivätkä turvapaikanhakijat kuulu työvoima- ja elinkeinopalvelujen piiriin. Turvapaikanhakijan työllistymistä tukevia toimia on vähän. Turvapaikanhakija saa kuitenkin lain mukaan aloittaa Suomessa työnteon kolme tai kuusi kuukautta odotusajan päätyttyä. 

Turvapaikanhakijoiden työllisyysasteesta Suomessa ei ole saatavilla tilastoja, joten työllistymisen laajuudesta on vaikea saada kokonaiskuvaa. 

EMN Turvapaikanhakijoiden pääsy ja integroituminen työmarkkinoille –raportti on tehty Euroopan komission esityksestä ja Suomen kansallinen raportti julkaistaan yhdessä Euroopan maiden käytäntöjä tarkastelevan vertailuraportin kanssa. Tutkimus käsittelee ajanjaksoa tammikuu 2017 – kesäkuu 2022.

Lue lisää:

Maahamuuttoviraston 5.10 uutinen: Euroopan muuttoliikeverkosto: Turvapaikanhakijoilla on lakiin perustuva oikeus työntekoon, mutta työllistymistä tukevia käytännön toimia on vähän
EMN-Tutkimus 2023: Turvapaikanhakijoiden pääsy ja integroituminen työmarkkinoille – Suomen kansallinen raportti
Vertailuraportti: Integration of applicants for international protection in the labour market

Takaisin uutisiin