Hallitus esittää tiukennuksia maahanmuuttoon ja kansalaisuuden saamiseen

Julkaisuajankohta 24.4.2024 14.15
Uutinen

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle useita maahanmuuttoa koskevia esityksiä 18.4.2024. Esitykset koskevat esimerkiksi kansainvälisen suojelun tiukennuksia, maahantulosäännösten kiertämisen estämistä, rajamenettelyn käyttöönottoa ja vastaanottorahan pienentämistä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan eri aikoihin vuoden 2024 aikana.

Hallitus esittää lakimuutoksia, joilla voitaisiin estää maahantulosäännösten kiertäminen. Jatkossa turvapaikanhakijoina maahan tulleiden kaistanvaihto työ- ja koulutusperusteisen oleskeluluvan hakijoiksi ei olisi mahdollista. Samalla tiukennettaisiin säännöksiä henkilöllisyyden todistamisesta.

Hallitus esittää myös, että kansainvälinen suojelu muutettaisiin luonteeltaan väliaikaiseksi. Jatkossa kansainvälisen suojelun oleskelulupa myönnettäisiin kolmeksi vuodeksi nykyisen neljän vuoden sijaan. Lakiesityksessä laajennetaan myös perusteita, joilla kansainvälisen suojeluasemaa ei myönnetä tai se voidaan lakkauttaa tai perua.

Torstaina 18.4.2024 myös kansalaisuuslain asumisaikaa koskeva esitys annettiin eduskunnalle. Hallitus esittää, että Suomen kansalaisuuden edellytyksenä oleva asumisaika pidennettäisiin viidestä kahdeksaan vuoteen. 

Hallitus antoi esityksen myös rajamenettelyn käyttöönotosta ja vastaanottorahan pienentämisestä eduskunnalle

Rajamenettelyn tavoitteena on tehostaa perusteettomien hakemusten tutkintaa ja kielteisen päätöksen saavien hakijoiden palauttamista. Rajamenettelyä voidaan soveltaa EU:n ulkorajalla tai sen läheisyydessä jätettyihin turvapaikkahakemuksiin, joiden arvioidaan todennäköisesti olevan perusteettomia.

Hallitus esittää myös, että vastaanottorahaa pienennetään väliaikaisesti. Vastaanottolain muutos pienentäisi vastaanottorahaa ja käyttörahaa, joita myönnetään kansainvälistä suojelua hakeville, tilapäistä suojelua saaville ja ihmiskaupan uhreille, joilla ei ole kotikuntaa. vastaanottorahan määrää on tarkoitus arvioita uudelleen vastaanottolain uudistuksessa, joka käynnistyy keväällä 2024. 

Lisätietoja:
Sisäministeriön koontitiedote esityksistä

Takaisin uutisiin