Kirja avaa uusia näkemyksiä maahanmuuttaneiden poliittisesta osallisuudesta Suomessa

Julkaisuajankohta 21.6.2022 15.37
Uutinen

Uudessa Näkökulmia maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen -teoksessa pohditaan syitä, seurauksia ja ratkaisuja maahanmuuttaneiden vähäiseen poliittiseen aktiivisuuteen Suomessa. Vaikka maahanmuuttaneiden määrä Suomessa kasvaa, on heidän poliittinen osallistumisensa edelleen suhteessa vähäisempää.  

Vähäinen poliittinen aktiivisuus heikentää maahanmuuttaneiden näkyvyyttä ja kuuluvuutta yhteiskunnassa. Näkökulmia maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen -kirjassa tarkastellaan näitä kysymyksiä useiden eri esimerkkien kautta. Kirjassa käsitellään erilaisia vaikuttamisen ja osallistumisen tapoja, kuten maahanmuuttaneiden äänestysaktiivisuutta, kansalaisaktivismia ja toimimista poliittisissa puolueissa.

Teoksen näkökulmana on, että poliittiseen aktiivisuuteen voidaan vaikuttaa ja erityisen merkittävää tässä on oleellisen tiedon jakaminen. Maahanmuuttaneiden poliittista osallisuutta voidaan vahvistaa kehittämällä suomalaisen yhteiskunnan avoimuutta ja vastaanottavuutta. 

Kirjan on toimittanut Pekka Kettunen ja julkaissut Siirtolaisuusinstituutti.

Lisätietoja: 

Lue lisää kirjasta Siirtolaisuusinstituutin verkkosivuilta

Takaisin uutisiin