Kolmannen sektorin kotoutumistoimia tukevaan oppaaseen on kerätty tietoa toiminnan järjestämisestä

Julkaisuajankohta 29.1.2021 10.04
Uutinen

Kuntoutussäätiön julkaisemassa oppaassa käydään läpi kotoutumista edistävän työn toimintaympäristö yleisesti ja aihepiirin peruskäsitteet. Lisäksi oppaassa käsitellään kotoutumista edistävän toiminnan kannalta keskeisiä asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon toimintaa suunnitellessa.

Oppaan taustalla on maahanmuuttojärjestöissä toimivien ajatus kerätä ja jakaa heille kertynyttä hiljaista tietoa. Oppaassa käsitellään esimerkiksi kotoutumistoimintaa erityisryhmien, kuten perheiden ja vanhusten, kannalta. Tietoa on kerätty myös toimijoiden itsensä näkökulmasta esimerkiksi omien ennakkoluulojen työstämisen avuksi.

Kuntoutussäätiö on tehnyt kotoutumista tukevaa maahanmuuttotyötä vuodesta 2017 ja koonnut sekä käytännönläheistä kokemusta että tutkimustietoa kotoutumisesta. Kuntoutussäätiön mentoriverkosto opastaa järjestöjä maahanmuuttotyössä ja jakaa maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi tuotettua tietoa.

Lisätietoja:

Opas maahanmuuttotyön tueksi kuntoutussäätiön verkkosivuilla

Kuntoutussäätiön mentoriverkoston Facebook-sivu

Takaisin uutisiin