Kotoutumisohjelmat ja kielikoulutus lisäävät maahanmuuttaneiden työllisyyttä

Julkaisuajankohta 30.3.2022 13.20
Uutinen

Kotoutumisohjelmat ja kielikoulutus lisäävät maahanmuuttaneiden työllisyyttä juuri julkaistun Työn ja talouden tutkimus Laboren selvityksen mukaan. Aktiivinen työvoimapolitiikka on tehokkainta vaikeimmin työllistyvien kohdalla. Taloudelliset sanktiot taas toimivat todennäköisesti parhaiten korkeasti koulutettujen kohdalla.

Laboren selvitys Systematic Review of Active Labor Market Policies' Effects on Immigrants' Employment on systemaattinen kirjallisuuskatsaus kotoutumistoimien ja aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuudesta. Katsauksessa maahanmuuttaneiden työllisyyden edistämisen keinot jaetaan neljään kategoriaan: kotoutumisohjelmat, kielikoulutus, aktiivinen työvoimapolitiikka ja taloudelliset sanktiot. 

Kaikilla näillä politiikkatoimilla voi olla merkitystä työllistymisen kannalta, mutta kotoutumisohjelmien ja kielikoulutuksen kohdalla uskottava tutkimusnäyttö on vahvinta. Aktiivisen työvoimapolitiikan osalta erityisesti palkkatuen on havaittu edistävän työllisyyttä. 

Taloudellisten sanktioiden vaikuttavuudesta aiemmat tutkimukset antavat osin ristiriitaisen kuvan. Sanktioilla on havaittu olevan sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia työllistymiseen. Lisäksi ne voivat lisätä köyhyyttä ja siirtymiä työvoiman ulkopuolelle.

Lue lisää Laboren selvityksestä työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta 30.3.2022

Selvityksen toteutti Työn ja talouden tutkimus Labore työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen toimeksiannosta. Julkaisu on englanninkielinen ja sisältää suomenkielisen tiivistelmän.

Lisätietoja: 
Systematic Review of Active Labor Market Policies' Effects on Immigrants' Employment

erityisasiantuntija Antti Kaihovaara, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7125 

Takaisin uutisiin