Koulutuspoliittinen selonteko on lausuntokierroksella 22.1.2021 asti

Julkaisuajankohta 17.12.2020 17.01
Uutinen

Selonteon mukaan koulutuksen maksuttomuuden, laadun, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden turvaaminen vaatii merkittävää julkista panostusta koulutukseen ja tutkimukseen. Selonteossa esitetään tavoitetiloja ja toimenpiteitä varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen.

Väestökehityksellä on suuri vaikutus koulutusjärjestelmään, mikä huomioidaan myös selonteossa. Tavoitteena on luoda parempia, turvallisempia ja tasa-arvoisempia oppimiskokemuksia ja sujuvia opinpolkuja.

Lisätietoja:

Opetus- ja kulttuuriministeriö 10.12.2020 Koulutuspoliittinen selonteko lausunnoille: tavoitteena turvata koulutuksen saavutettavuus, laatu ja tasa-arvo

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Takaisin uutisiin