Lomautusten määrä kasvaa myös ulkomaalaisten keskuudessa

Julkaisuajankohta 26.10.2023 13.00
Uutinen

Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on noussut 15 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työttömyyden kasvua selittävät esimerkiksi lomautukset ja rakennusalalla kasvanut työttömyys.

Syykuun 2023 lukuihin perustuvan työllisyyskatsauksen mukaan:

 • Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli syyskuussa 36 561, mikä on 15 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 15 prosenttia (4 636 henkilöä). 
  • Työttömyyttä kasvattaa koko väestössä tällä hetkellä erityisesti lomautusten määrän kasvu. Ulkomaalaistenkin keskuudessa lomautusten määrä on kasvanut (edellisvuoteen nähden 39 %) mutta vähemmän kuin Suomen kansalaisten keskuudessa (96 %). Lomautettuja ulkomaan kansalaisia oli syyskuussa 2 003 henkilöä.
  • Alle 25-vuotiaiden ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi viime vuodesta 23 %. Tässä voi olla taustalla paitsi kyseisen väestön määrän kasvu, myös viilenevä taloussuhdanne, joka kasvattaa työttömyyttä etenkin rakennusalalla.
 • TE-palveluiden asiakkaille laadittujen ensimmäisten kotoutumissuunnitelmien määrä pysyttelee korkealla tasolla.
  • Ensimmäisiä kotoutumissuunnitelmia laadittiin vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä 4 933 kpl, mikä on noin 700 kpl ja 17 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Ensimmäisiä kotoutumissuunnitelmia laadittiin enemmän kuin vuoden 2023 kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
 • Työvoimatutkimuksen mukaan ulkomaalaisten työllisyysaste oli 68,2 % vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Ulkomaan kansalaisten kausitasoitettu työllisyysaste nousi 2,2 %-yksiköllä edelliseen neljännekseen nähden.
  • Ulkomaalaisten työllisyysaste pysytteli vuoden 2023 alkupuoliskolla selvästi korkeammalla tasolla kuin ennen koronakriisiä. On kuitenkin hyvin mahdollista, että työllisyysaste lähtee heikkenevän suhdanteen vuoksi laskuun vuoden 2023 lopulla. Ulkomaalaisten työllisyysaste on Suomen kansalaisten vastaavaa suhdanneherkempi. 
  • Vuoden 2021 alusta voimaan tulleella työvoimatutkimuksen menetelmäuudistuksella näyttäisi olleen huomattavan positiivinen vaikutus ulkomaalaisten työllisyysasteen tasoon.

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin ja työvoimatutkimuksen kyselytietoihin.

Lokakuun 2023 katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta

Lisätietoja:
Työllisyyskatsaukset

Takaisin uutisiin