Löydä kumppani yhteiskunnan vastanottavuutta edistävään AMIF-hankkeeseen!

Julkaisuajankohta 12.3.2021 9.33
Uutinen

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) toukokuussa avattavan rahoitushaun teemana kotoutumistoimien rahoituksen osalta on yhteiskunnan vastaanottavuuden edistäminen.

AMIF-rahoitushaku tukee työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman kotoutumisen kumppanuusohjelman tavoitteita. Kumppanuusohjelma avaa hausta kiinnostuneille Teams-ryhmän, jolla toimijat voivat verkostoitua ja etsiä kumppaneita.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö järjestää osana kumppanuusohjelmaa torstaina 25.3. klo 9–11 tilaisuuden, jossa esitellään toimijoiden verkostoitumista tukeva Teams-ryhmä ja opastetaan yhteistyön suunnitteluun. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin.

Tutustu Teams-ryhmä &yhteistyö -tilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittaudu. Ilmoittautuminen päättyy 23.3. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille keskiviikkona 24.3. linkin, jolla voi liittyä haun kumppanuuksia tukevalle Teams-ryhmälle. Jos et osallistu tilaisuuteen, mutta haluat käyttää Teams-ryhmää hankekumppanin etsimiseen, lähetä pyyntö liittyä kanavalle osoitteeseen [email protected].

Alueellisia tilaisuuksia järjestetään huhtikuussa

ELY-keskukset järjestävät osana kumppanuusohjelmaa kaksi alueellista tilaisuutta AMIF-haun kumppanuuksien tueksi:

AMIF-haussa etsitään yhteiskunnan vastaanottavuutta tukevia hankkeita

Kevään AMIF-haussa on tarkoituksena rahoittaa hankkeita, joissa: 

  • tehdään näkyväksi yhteiskunnan roolia kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisessa Suomeen ja tunnistetaan siihen vaikuttavia tekijöitä  
  • lisätään ymmärrystä rakenteellisesta rasismista 
  • kehitetään ja pilotoidaan konkreettisia ja antirasistisia menetelmiä ja prosesseja maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseksi ja representaation parantamiseksi yhteiskunnan eri sektoreilla, 
  • tunnistetaan ja poistetaan maahanmuuttajien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta estäviä tekijöitä yhteiskunnan rakenteissa, esim. työelämässä, koulutuksessa tai muussa yhteiskunnalli-sessa toiminnassa sekä lisätään antirasistista osaamista viranomaisten ja kolmannen sekto-rin yhteistyönä   
  • tuotetaan ja levitetään käytäntöjä tai toimintamalleja, jotka lisäävät antirasistisia yhteiskunnallisia taitoja ja vuorovaikutusta ja/tai 
  • tehdään vaikuttavaa asennetyötä viestinnän keinoin.

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima kotoutumisen kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta tuomalla toimijoita yhteen sekä lisäämällä monialaista ja moniäänistä yhteistyötä. Toukokuun AMIF-rahoitushausta sekä haun rahoituspäätöksistä vastaa rahaston kansallisena vastuuviranomaisena toimiva sisäministeriö.

Lisätiedot:

AMIF-haku

Kotoutumisen kumppanuusohjelma

Ajankohtaista
Takaisin uutisiin