Muutoksia oleskeluluvan hakemiseen ja vastaanottorahan suuruuteen

Julkaisuajankohta 5.7.2024 14.00
Uutinen

Syyskuussa tulee voimaan lakimuutoksia, jotka liittyvät oleskeluluvan hakemiseen, oleskeluluvan eväämiseen ja henkilöisyyden todistamiseen. Vastaanottorahan määrää pienennetään elokuun alusta alkaen.

Ulkomaalaislakiin kirjataan tarkemmin tilanteet, joissa oleskelulupa voidaan evätä. Muutosten tavoitteena on ehkäistä maahantulosäännösten kiertämistä. 

1.9.2024 alkaen kansainvälistä suojelua hakeva tai kielteisen päätöksen saanut ei voi enää saada oleskelulupaa työn, elinkeinon harjoittamisen tai opiskelun perusteella. Samalla tiukennetaan hakijan velvoitetta todentaa henkilöllisyys kansallisella matkustusasiakirjalla. 

Vastaanottojärjestelmän piirissä olevien vastaanottorahaa ja käyttörahaa pienennetään 1.8. alkaen

Vastaanottorahaa ja käyttörahaa myönnetään kansainvälistä suojelua hakeville, tilapäistä suojelua saaville ja ihmiskaupan uhreille, joilla ei ole kotikuntaa. Vastaanottorahaa myönnetään, jos henkilö on tuen tarpeessa, eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllä tai muista tuloista tai varoista. 

Vastaanottorahan vähennyksen suuruus riippuu siitä, onko kyseessä yksinasuva, yhteistaloudessa asuva, yksinhuoltaja vai lapsi. Vastaanottorahan pienentäminen on määräaikainen ja voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Vastaanottorahan määrä arvioidaan uudelleen, kun vastaanottolain uudistaminen käynnistyy. 

Lisätietoja: 
Sisäministeriön tiedote 4.7.2024: Maahantulosäännösten kiertämistä estävät lakimuutokset voimaan 1.9.
Sisäministeriön tiedote 4.7.2024: Vastaanottorahaa pienennetään nykyisestä

Takaisin uutisiin