Paperittomien terveydenhuoltoa koskevaan lakiin esitetään muutoksia

Julkaisuajankohta 4.8.2022 12.45
Uutinen

Hallitus on antanut esityksen, jolla halutaan selkeyttää paperittomien henkilöiden terveydenhuoltoon liittyvää lainsäädäntöä. Nykyisen lain ei katsota riittävällä tavalla turvaavan paperittomien oikeuksia terveyspalveluihin. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa. 

Paperittomien terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä pyritään muuttamaan, jotta se vastaisi paremmin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeussopimusta. Sopimusta valvovat tahot ovat ilmaisseet, ettei Suomen nykyinen lainsäädäntö riittävällä tavalla turvaa paperittomien terveyttä koskevia oikeuksia. Suomessa arvioidaan oleskelevan tällä hetkellä noin 3000-6000 paperitonta, joista monet elävät keskenään hyvin erityyppisissä tilanteissa.

Hallitus esittää, että kiireellisen hoidon lisäksi aikuisilla henkilöillä tulisi olla oikeus saada tiettyjä välttämättömiä kiireettömiä terveyspalveluja, kuten raskauteen tai synnytykseen liittyviä palveluita. Alaikäisten oikeudet terveyspalveluihin taas vastaisivat kotikunnan omaavan alaikäisen oikeuksia. Hoitoa saavat vastaisivat palveluiden maksuista ensisijaisesti itse, mutta poikkeustapauksissa valtio voisi korvata asiakasmaksun ylittävän osan kustannuksista hyvinvointialueille. 

Lisätietoja:

Eveliina Pöyhönen, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö (STM), [email protected]

Lue lisää:

Lue valtioneuvoston tiedote esitetyistä lainmuutoksista paperittomien terveydenhuoltoon

Takaisin uutisiin