Selvitykset työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton viranomaisyhteistyöstä ja maahanmuuttohallinnon rakenteista muodostavat kokonaiskuvaa ja tukevat kehittämistyössä

Julkaisuajankohta 17.3.2023 14.45
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä selvitys työ-ja koulutusperusteisen maahanmuuton viranomaisrakenteesta ja -yhteistyöstä vahvistaa, että viime vuosien toimet työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton osalta ovat olleet merkittäviä ja oikeasuuntaisia. Jatkossa täytyy varmistaa, että työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto on kiinteä osa viranomaisten tehtäviä. Sisäministeriön teettämässä maahanmuuttohallinnon järjestämistä tarkastelevassa selvityksessä puolestaan suositetaan maahanmuuttolainsäädännön uudistamista.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton viranomaisrakenteesta ja -yhteistyöstä ja sisäministeriön selvitys maahanmuuttohallinnon järjestämisestä on julkaistu 14. ja 15. maaliskuuta. Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän ulkopuolisen selvityksen on toteuttanut Owal Group. Sisäministeriön selvityksen on toteuttanut varatuomari Pekka Järviö. 

Työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton tavoitteisiin tulee sitoutua yli hallinnonrajojen

Pian päättyvällä hallituskaudella on tehty paljon toimenpiteitä työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton edistämiseksi. TEM:n teettämässä selvityksessä tarkasteltiin, millaiset viranomaisrakenteet ja hallinnonalojen yhteistyökäytänteet tukisivat työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton lisäämistä ja sujuvien palvelupolkujen rakentamista sekä työnantajien että maahantulijoiden näkökulmasta. 

Nykytilan kuvaamisen lisäksi selvityksessä annetaan suosituksia työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuttoa tukeviin rakenteisiin ja yhteistyöhön. Selvitys suosittelee esimerkiksi Work in Finlandin vahvistamista ja johtamista sekä sen ja Maahanmuuttoviraston välisen yhteistyön tiivistämistä. Keskeistä on myös verkostomainen yhteistyö ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen yli hallinnonala- ja toimijarajojen. 

Selvitys on tehty hallituksen johtoviisikon toimeksiannosta. Selvitys on toteutettu ensisijaisesti viranomaisten haastatteluina.

Sisäministeriön teettämä selvitys suosittaa maahanmuuttoon liittyvän lainsäädännön uudistamista

SM:n selvityksen mukaan Suomessa ei ole tarvetta erilliselle maahanmuuttoministerille tai -ministeriölle, eikä työ- ja elinkeinoministeriön ja sisäministeriön työnjakoon esitetä muutoksia. Ministeriöiden välistä yhteistyötä on kuitenkin hyvä tiivistää ja selkeyttää. Selvityksen tulokset tukevat ulkomaalaislain kokonaisuudistusta ja myös muun maahanmuuttolainsäädännön läpikäymistä.

Selvityksessä ehdotetaan, että Maahanmuuttoviraston tehtävät säilyvät ennallaan. Viime vuosina on uudistettu merkittävästi työ- ja opiskeluperusteisia lupaprosesseja, mutta myös muuta toimintaa ja esimerkiksi johtamista tulisi kehittää. Maahanmuuttoviraston resurssit on turvattava pitkäjänteisemmin. TEM ja SM vastaavat yhdessä Maahanmuuttoviraston tulosohjauksesta.

Lisätietoja:
Lue lisää selvityksestä työ- ja koulutusperusteisesta maahanmuutosta TEM:n tiedotteesta
Lue lisää selvityksestä maahanmuuttohallinnon järjestämisestä SM:n tiedotteesta

Takaisin uutisiin