Syksyllä 2023 käynnistyy useampia ESR-pilottihankkeita

Julkaisuajankohta 20.9.2023 8.09
Uutinen

Valtakunnallisen Kumppanina kotoutumisessa -hankkeen ensimmäiset Maahanmuuttajien toimiva arki -kokonaisuuden pilottihankkeet (ESR+) ovat saaneet rahoituspäätökset ja aloittavat työnsä lähikuukausien aikana. Hankkeissa kehitetään toimintaa, jolla tavoitetaan kotona lapsia hoitavia vanhempia kotoutumista, koulutusta, työllistymistä ja arjen hallintaa edistäviin palveluihin. 

Uudenmaan ELY-keskuksen valtakunnallisen Kumppanina kotoutumisessa -hankkeen (ESR+) tehtävänä on koordinoida Maahanmuuttajien toimiva arki-kokonaisuutta. Kokonaisuuden tavoite on muun muassa poistaa osallistumisen esteitä, vahvistaa yhdenvertaisuutta ja saada maahanmuuttajien potentiaali paremmin käyttöön esimerkiksi työmarkkinoilla. Teema koostuu neljästä sisältöalueesta. Jokaisella sisältöalueella järjestetään valtakunnallinen hankehaku:

  • Kotona lapsia hoitaneiden vanhempien työelämäosallisuus (pdf)
  • Vieraskielisten asiakkaiden tukeminen työelämään siirtymiseksi ja työelämässä
  • Vieraskielisten asiakkaiden tukeminen peruspalveluissa
  • Vieraskielisten kielellinen tuki

Kumppanina kotoutumisessa on yksi viidestä strategisesta hankkeesta, joilla on merkittävä rooli Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Lisätietoja:
Lue lisää Kumppanina kotoutumisessa -hankkeesta Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilta
Alkavat Kotona lapsia hoitavien vanhempien työelämäosallisuus -pilottihankkeet

Takaisin uutisiin