Toimenpideohjelma tukee Ukrainasta paenneiden työllistymistä ja kuntiin siirtymistä

Julkaisuajankohta 14.6.2024 10.45
Uutinen

Hallituksen tänään julkaistu toimenpideohjelma sisältää 30 toimenpidettä, joilla tähdätään ukrainalaisten työllistymisen edistämiseen. Lisäksi lisätään omankielistä viestintää ja tuetaan ukrainalaisten kuntiin siirtymistä.

Työllistymistä nopeutetaan muun muassa työllisyyspalveluiden ja työnantajien yhteistyöllä, urapalveluilla sekä kieli- ja kotoutumiskoulutuksilla. Ukrainalaiset saavat jatkossa yhä enemmän tietoa omalla kielellään työnhausta ja työelämästä. Toimenpideohjelman mukaisesti ukrainankielistä tiedostusmateriaalia suomalaisten työmarkkinoiden pelisäännöistä markkinoidaan vastaanottokeskuksissa, TE-toimistoissa ja muissa ukrainalaisten käyttämissä palvelupisteissä.

Ukrainalaisten siirtymistä vastaanottokeskuksista kuntiin tuetaan, jotta ukrainalaiset pääsevät paremmin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Kunnille ja hyvinvointialueille on tarkoitus myöntää lisärahoitusta kotikunnan saaneiden ukrainalaisten työllistymiseen, kotoutumiseen ja osallisuutta tukeviin palveluihin ja toimintaan. Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa valtionavustushaun vuoden 2024 aikana. 

Toimenpideohjelma toteutetaan vuosien 2024–2027 aikana. Ohjelman on valmistellut työ- ja elinkeinoministeriön asettama virkamiestyöryhmä. Osa toimenpiteistä edellyttää vielä rahoituksen varmistumista lisätalousarviossa tai hankerahoituksena. 
 
Lisätietoja:
Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta 14.6.2024: Hallituksen toimenpideohjelma tukee ukrainalaisten työllistymistä ja asettautumista Suomessa
Toimenpideohjelma Ukrainasta paenneiden auttamiseksi vuosille 2024–2027
Tilastoja ukrainalaisten työllistymisestä (VATT Datahuone)

Takaisin uutisiin