Toimintakortit tukevat häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumista

Julkaisuajankohta 26.5.2023 16.24
Uutinen

Kehitysvammaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kuntaliitto ovat julkaisseet suosituksia yhdenvertaisuuden varmistamiseksi häiriö- ja poikkeustilanteissa. Suositukset on suunnattu erityisesti hyvinvointialueille ja kunnille, ja ne on julkaistu toimintakortteina, jotka käsittelevät viestintää, yhteistyötä ja palveluiden turvaamista. Toimintakortit on kehitetty koronapandemian aikana kerättyjen tiedon ja kokemusten pohjalta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koronapandemian aikana sen negatiiviset vaikutukset kohdistuivat usein erityisesti heikommassa asemassa oleviin ihmisiin, kuten maahanmuuttaneisiin ja vammaisiin. Yhdenvertaisuuteen liittyviä puutteita oli esimerkiksi tiedon ja palveluiden saavutettavuudessa.

Julkaistut suositukset on koottu toimintakorteiksi, jotka käsittelevät kolmea keskeistä osa-aluetta:  

  • Toimintakortti 1. Saavutettava viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
  • Toimintakortti 2. Ammattilaisten yhteistyö häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
  • Toimintakortti 3. Palvelujen turvaaminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Kunnat ja hyvinvointialueet voivat hyödyntää toimintakortteja omien valmius- ja varautumissuunnitelmiensa tukena sekä häiriötilanteiden ja poikkeusolojen harjoituksissa.

Toimintakortit on tuotettu Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta -hankkeessa (2021–2023). Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen toteuttajia ovat Kehitysvammaliitto, THL ja Kuntaliitto.

Lisätietoja:
Vammaisten ja maahanmuuttaneiden ihmisten selviytyminen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa - Varautumista tukevat toimintakortit

THL:n uutinen 25.5.2023 Uudet suositukset tukevat vammaisten ja maahanmuuttaneiden ihmisten selviämistä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

SPR:n monikielinen viestintä haltuun -opas

Takaisin uutisiin